Course catalogue


Search

  
 

 •  A CEOs Guide to Building Brand Equity Online

  Instructor-led training

  As a business leader, you know the value of a strong brand image and understand the power of the internet in shaping that image among your buyers. But how, exactly, are strong brands built online today and how well is your company doing in that regard?

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  A practical introduction to eye tracking

  Instructor-led training

  Do you know what eye tracking is but think it sounds complicated? Welcome to this course where you can learn from experienced researchers and make mistakes in a safe environment, before you start your own eye tracking project.

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
 •  Affärsmannaskap, 7,5hp

  Instructor-led training

  Utbildningen är speciellt framtagen för entreprenörer och naturvetare i strategiska positioner för att komplettera de naturvetenskapliga utbildningarna med ekonomistyrning, marknadsstrategi, organisation och affärsidé.

  TopicInnovation & entreprenörskap
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  AI för civilingenjörer

  Instructor-led training

  Uppdragsutbildningen är på avancerad nivå och ger kompletterade och fördjupande kunskaper för tillämpning inom AI området. Utbildningen presenterar en bredare inblick i utvalda delområden inom AI - från problemformulering till data-analys, förvaltning och underhåll.

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
 •  Arbetsmiljö/Psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan?

  Instructor-led training

  Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Denna kurs behandlar de nya gränserna i arbetslivet.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Arbetsrehabilitering inom IPS, del I, 7,5hp

  Instructor-led training

  Arbetsrehabilitering inom IPS ges av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Kursdeltagare komptensutvecklas i IPS, som är en av de högst prioriterade psykosociala insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Arbetsrätt, 15hp

  Instructor-led training

  Kursen behandlar främst anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Arytmimekanismer samt elektrofysiologisk utredning och behandling av takyarytmier

  Instructor-led training

  Utredning och behandling av arytmier är en subspecialitet inom kardiologi, och kunskap om hjärtats elektrofysiologi är grunden till förståelse av arytmimekanismer. Utbildningen sker i samarbete med Arytmikliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, och målsättningen är att bygga en grund för kliniskt arbete inom området.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Barnintensivvård för sjuksköterskor, 7,5hp (A)

  Instructor-led training

  Genom fördjupade teoretiska och kliniska kunskaper ämnar kursen att kompetensutveckla specialistsjuksköterskor inom barnintensivvård.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Barnkirurgisk omvårdnad

  Instructor-led training

  Kursen fokuserar på barn- och familjecentrerad vård vid olika barnkirurgiska tillstånd. Stor vikt kommer att läggas på pre- och postoperativ omvårdnad samt uppföljning. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Black-Spot Analysis and Treatment

  Instructor-led training

  Black-spot Analysis and Treatment aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in the analysis and treatment of black-spots.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Bostads- och hyresrättsjuridik

  Instructor-led training

  Kursen i bostads- och hyresrättsjuridik erbjuds som uppdragsutbildning och motsvarar 15 högskolepoäng. Det huvudsakliga syftet är att kursdeltagaren ska förvärva sådana kunskaper om boenderätten och i rättslig problemlösningsteknik som behövs för att lösa komplicerade problem med anknytning till boenderättens centrala delar.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Certifierad utbildare i FUNCA

  Instructor-led training

  Funca är ett digitalt arbetsverktyg för personal som arbetar med vuxna personer inom LSS, personkrets 1 och 2. Verktyget ger stöd i att kartlägga och minska förekomst och allvarlighetsgrad av utmanande beteende, tvångs- och begränsningsåtgärder, samt användning av läkemedel. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Commercialising Research-Based Ideas

  Instructor-led training

  - assessing, developing and communicating commercial potential.

  This one-day action-oriented and workshop style course provides academic researchers with an introduction to entrepreneurial processes and practical tools for realising the commercial potential of science-based research ideas.

  TopicIn English
  Innovation & entreprenörskap
 •  Developing Digital Strategy to Drive International Growth

  Instructor-led training

  This two-day course at Lund University is designed to help mid-sized international companies compete more effectively online.

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Education Management, Capacity Building for University Professionals

  Instructor-led training

  This course offers professionals within higher education to take part of the latest research from global trends to the implications of the learning process through a 3-4 week training programme at Lund University.

  TopicIn English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
  Lärande & pedagogisk utveckling
 •  Employer Branding Online: How to Digitally Develop and Manage Strong Corporate Brands

  Instructor-led training

  Often called the marriage of HR and Marketing, Employer Branding provides HR Departments a distinct advantage in recruiting top talent. How can a company create the type of corporate brand that appeals to prospective employees today?

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Entrepreneurship, Innovation EcoSystems and Science Parks

  Instructor-led training

  This tailor-made capacity building programme for the development and implementation of National Innovation Systems is given by Lund University in collaboration with key actors from the Swedish National Innovation System.

  TopicIn English
  Innovation & entreprenörskap
 •  Evaluation of Road Safety Measures

  Instructor-led training

  Evaluation of Road Safety Measures aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in evaluating road safety measures through scientific methods and systematic assessments.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Familjeterapi vid ätstörning 2022

  Instructor-led training

  Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn och ungdomar men är även framgångsrik vid behandling av vuxna. Denna utbildning riktar sig till de som arbetar med behandling av de som drabbats av ätstörning.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Fysik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

  Instructor-led training

  Denna kurs från Nationellt resurscentrum för fysik ingår i Lärarlyftet. Anmälan är öppen mellan 15 mars-15 april 2021 på www.antagning.se  Vi tar även in sena anmälningar.

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet.

  Instructor-led training

  Denna kurs från Nationellt resurscentrum för fysik ingår i Lärarlyftet. Anmälan är öppen mellan 15 mars-15 april 2021 på www.antagning.se  Vi tar även in sena anmälningar.

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Företagsekonomi för lärare på gymnasiet 1-90 (90HP). Ingår i Lärarlyftet.

  Instructor-led training

  Kursen som ges av Ekonomihögskolan är för dig som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet i företagsekonomi. Som deltagare kommer du att ta del av bredare ämnesorientering såväl som fördjupande kunskaper inom ämnet. Vidare ger kursen dig goda verktyg och träning för att kunna planera och genomföra undervisning i företagsekonomi. 

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp

  Instructor-led training

  Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en distanskurs som utbildar deltagare i den förvaltningsrättsliga regleringen, allmänna förvaltningsrättsliga principer och om offentlighet och sekretess.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Gipstekniker, 22,5hp

  Instructor-led training

  Gipstekniker kompetensutvecklar kursdeltagare i en gips-teknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bland annat anatomi, biomekanik och ortopedi med betoning på frakturlära.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Grundkurs i medicinsk rätt

  Instructor-led training

  För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och för dig som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. 

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Medicin & hälsa
 •  Hållbarhet från ett Finansmarknadsperspektiv (Sustainability from a Financial Market Perspective)

  Instructor-led training

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Hållbarhet och Riskhantering (Sustainability Risk Management)

  Instructor-led training

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Hållbarhetsrapportering och bestyrkande (Sustainability and Assurance)

  Instructor-led training

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Hållbarhetsstyrning (Sustainability Governance)

  Instructor-led training

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Inför Kunskapsprovet för läkare

  Instructor-led training

  Förberedande insats inför kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/ESS. Detta är en unik möjlighet för dig som är läkare och utbildad utanför EU/ESS och som under hösten 2021 planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av dina teoretiska medicinska kunskaper ges du möjlighet att på bästa sätt vara förberedd för att klara kunskapsprovet och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Intensivutbildning i sjukvårdssvenska via Arbetsförmedlingen

  Instructor-led training

  Lunds universitet har i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en utbildning för dig som är legitimerad i utlandet och planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård. Kursen avser 37,5 hp och anmälan sker via Arbetsförmedlingen.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Intensivutbildning i sjukvårdssvenska via Region Skåne

  Instructor-led training

  Lunds universitet har i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en utbildning för dig som är legitimerad i utlandet och planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård. Kursen avser 45 hp och anmälan sker via Region Skåne.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Intressentengagemang och Väsentlighetsanalys (Stakeholder Engagement and Materiality Analysis)

  Instructor-led training

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Introduction to Information Security, 7.5 credits, SAST01

  Instructor-led training

  This course will give an introduction to the problems we are facing when designing security for computers, mobile devices and web applications. It will also give an overview of the solutions to these problems. The course focus will be on concepts and ideas, not on technical details.

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Teknik, material & design
 •  IPS Handledning av praktiken 7,5 hp

  Instructor-led training

  Deltagarna får verktyg för att kunna handleda arbetsspecialister enligt Individual Placement and Support (IPS). Kursen är en fortsättning på IPS del I.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90hp). Ingår i Lärarlyftet.

  Instructor-led training

  Anmälningen för HT 2021 är öppen mellan 15 mars-15 april 2021. Kursen ges på halvfart (distans) med start HT 2021.

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Juridisk introduktionskurs, 15 hp

  Instructor-led training

  Juridisk introduktionskurs ges av juridiska institutionen vid Lunds universitet och är en internetbaserad fristående kurs som motsvarar tio veckors studier. Kursen ämnar ge kunskap kring rättsområden såsom konsumenträtt, rättsteknik och straffrätt

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Klinisk genetik och genetisk vägledning 1

  Instructor-led training

  Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad kunskap om klinisk genetik och om hur man kommunicerar och informerar individer och familjer om ärftlig sjukdom. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Klinisk Sexologi och Psykoterapi

  Instructor-led training

  Sexologisk problematik är ofta underdiagnosticerad.
  När behandlaren har större kunskap om sexologi och en bredare repertoar kring bemötande är det lättare för klienterna och patienter att få hjälp att upptäcka och behandla sexologiska problem.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Konst, kultur och hälsa, 7,5 HP

  Instructor-led training

  I samarbete med Primärvåren i Region Skåne arrangerar Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet en kurs om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg. Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner. Deltgare i uppdragsutbildning måste utses av sin arbetsgivare.   

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Kurser i Krisberedskap

  Instructor-led training

  Lunds universitet erbjuder yrkesverksamma specialister inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor möjligheten att parallellt med sin ordinarie tjänst vidareutbilda sig inom centrala arbetsområden.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Kurser i onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor, 7,5-45hp

  Instructor-led training

  Flexibel utbildning. Avdelning för onkologi och patologi, Lunds universitet erbjuder kurser för dig som är sjuksköterska och arbetar eller ska börja arbeta med cancerpatienter.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Ledarskap i förändring

  Instructor-led training

  Kursen belyser ledarskapets förändrade villkor och förändringsprocessers betydelse för ledarskapet och chefers arbetssituation.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Lymfödembehandling

  Instructor-led training

  Denna kurs är den första kursen i sitt slag med evidensbaserat upplägg och anordnas av Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet i samarbete med Cancerrehabiliteringen, Skånes universitetssjukhus och Regionalt cancercentrum syd. Målet är att regioner ska få grunden för att kunna etablera ett strukturerat behandlingsupplägg för patienter med cancerrelaterat lymfödem.

  TopicMedicin & hälsa
 •  MSc in Human Factors and Systems Safety

  Instructor-led training

  A Masters of Science programme for professionals and practitioners within the field of Human Factors and System Safety who wish to further their knowledge in order to meet the challenges of the 21st century.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Neurosjukvård

  Instructor-led training

  Utbildningen ger fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom områdena neurologi och neurokirurgi. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Njurmedicin

  Instructor-led training

  Det finns ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom njurmedicin. Därför arrangerar Njurmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus tillsammans med Lunds universitet en uppdragsutbildning inom njurmedicin för sjuksköterskor. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Omvårdnad vid infektionssjukdom, 15hp

  Instructor-led training

  Kursen ger en omfattande kunskap om infektionssjukdomar, deras handläggning och behandling. Samarbete med Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Oskyddade trafikanter

  Instructor-led training

  Kursen erbjuds till yrkesverksamma inom trafik- och samhällsplanering och ämnar utbilda om gångtrafikanter och cyklister i trafiken.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Pacemakerbehandling 15 hp

  Instructor-led training

  I samarbete med VO Hjärt-och lungmedicin, Pacemakerenheten vid Skånes universitets- sjukhus arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet en grundläggande kurs i pacemakerbehandling. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Powder Technology in Pharma, Food and Chemistry

  Instructor-led training

  The aim of the course is twofold: on the one hand, to provide participants with a better understanding of powder products and processes. On the other hand, to supply participants with tools to stimulate new ideas of development and improvement of powder products and processes. At completion of the course, the participant will have gained a basic understanding of modern powder technology.

  TopicIn English
  Teknik, material & design
 •  Prekonceptionell hälsa och rådgivning

  Instructor-led training

  Kvinnor och mäns levnadsvanor inför graviditet påverkar fostret och det blivande barnets hälsa, och behovet av fortbildning bland personal som möter människor i reproduktiv ålder är omfattande och angeläget. Denna kurs är den första i Sverige inom prekonceptionell hälsa, vilket gör den unik i sitt slag.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Processäkerhet för industrin, 15 hp

  Instructor-led training

  Uppdragsutbildningen syftar till att ge yrkesverksamma en kunskapsbas om hur processrisker i industrin hanteras effektivt. 

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
 •  Programmering i textbaserad miljö, 5HP

  Instructor-led training

  Kursen erbjuder lärare kunskaper i datalogiskt tänkande och programmering samt verktyg för att använda kunskapen i den dagliga undervisningen utifrån det specifika ämnet och gällande styrdokument i skolan.

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Rehabilitation in Hand Surgery

  Instructor-led training

  A course focusing on both hand rehabilitation as an inter-professional subject area, and on current research and development within the field.

  TopicIn English
  Medicin & hälsa
 •  Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård

  Instructor-led training

  Region Skåne har i dag många rehabiliteringskoordinatorer och nu görs en stor satsning på kompetensutveckling för denna grupp. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Reumatologi

  Instructor-led training

  Den reumatologiska omvårdnaden har blivit alltmer komplex och sjuksköterskans roll har successivt utvidgats med avancerade arbetsuppgifter som förutsätter fördjupade kunskaper. Inom specialiteten är det också önskvärt med sjuksköterskeledd vård i större omfattning och det finns därför ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor. Därför arrangerar Reumatologklinikerna vid Skånes Universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett i samarbete med Lunds universitet en uppdragsutbildning i Reumatologisk sjukvård.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Riskanalys och riskvärdering

  Instructor-led training

  Utbildningen syftar till att ge kunskaper om riskvärdering och beslutsfattande.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Road Safety Audit and Inspection

  Instructor-led training

  The content of the course are the specific phases of Road Safety Audit, Procurement, Review, Analysis, Reporting, Arbitration and finalization. Training and practicing in the individual phases in the form of group work and role play.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Road Safety Management

  Instructor-led training

  Worldwide, road traffic accidents account for more than 1.3 million deaths each year. In the lines of strengthening the UN Decade of Action for Road Safety, this course aims to further educate professionals in Road Safety Management.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Strategisk kollektivtrafikplanering

  Instructor-led training

  Kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Kursen kan ge akademiska poäng (7,5hp)

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (1-30 HP). Ingår i Lärarlyftet.

  Instructor-led training

  Anmälan till Lärarlyftet i svenska som andraspråk gör du via www.antagning.se 

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Svenska som andraspråk för lärare på gymnasiet, 90 hp (1–90). Ingår i Lärarlyftet.

  Instructor-led training

  Anmälan till Lärarlyftet i svenska som andraspråk gör du via www.antagning.se 

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Traffic Conflict Technique

  Instructor-led training

  Traffic Conflict Technique aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in traffic conflict technique.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Von Willebrand Disease - from theory to clinical practice

  Instructor-led training

  An international, case-oriented course for physicians in need of further training in Von Willebrand Disease.

  TopicIn English
  Medicin & hälsa
 •  Vulnerable Road Users

  Instructor-led training

  Vulnerable Road Users provides road safety professionals with knowledge and tools to study and analyse vulnerable road user problems and to propose countermeasures to improve their situation.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design