Course catalogue


Search

  
 

 •  A CEOs Guide to Building Brand Equity Online

  Instructor-led training

  As a business leader, you know the value of a strong brand image and understand the power of the internet in shaping that image among your buyers. But how, exactly, are strong brands built online today and how well is your company doing in that regard?

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  A practical introduction to eye tracking

  Instructor-led training

  Are you starting an eye-tracking project and looking to acquire some knowledge and experience of eye tracking methods?  Welcome to this course where you can learn from experienced researchers, make mistakes in a safe environment, and gain confidence for your own research project.

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
 •  Affärsmannaskap, 7,5hp

  Instructor-led training

  Utbildningen är speciellt framtagen för entreprenörer och naturvetare i strategiska positioner för att komplettera de naturvetenskapliga utbildningarna med ekonomistyrning, marknadsstrategi, organisation och affärsidé.

  TopicInnovation & entreprenörskap
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  AI för civilingenjörer

  Instructor-led training

  Uppdragsutbildningen är på avancerad nivå och ger kompletterade och fördjupande kunskaper för tillämpning inom AI området. Utbildningen presenterar en bredare inblick i utvalda delområden inom AI - från problemformulering till data-analys, förvaltning och underhåll.

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
 •  Arbetsmiljö/Psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan?

  Instructor-led training

  Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Denna kurs behandlar de nya gränserna i arbetslivet.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Arbetsrehabilitering inom IPS, del I, 7,5hp

  Instructor-led training

  Arbetsrehabilitering inom IPS ges av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Kursdeltagare komptensutvecklas i IPS, som är en av de högst prioriterade psykosociala insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Arbetsrätt, 15hp

  Instructor-led training

  Kursen behandlar främst anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Black-Spot Analysis and Treatment

  Instructor-led training

  This course is an opportunity for road safety professionals to better understand how to analyse black-spots based on the Empirical Bayesian method for identifying hazardous road locations, and how to treat these sites with the appropriate steps of a remedial programme. 

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Bostads- och hyresrättsjuridik

  Instructor-led training

  Kursen i bostads- och hyresrättsjuridik erbjuds som uppdragsutbildning och motsvarar 15 högskolepoäng. Det huvudsakliga syftet är att kursdeltagaren ska förvärva sådana kunskaper om boenderätten och i rättslig problemlösningsteknik som behövs för att lösa komplicerade problem med anknytning till boenderättens centrala delar.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Commercialising Research-Based Ideas

  Instructor-led training

  This one-day action-oriented course introduces academic researchers to entrepreneurial processes and practical tools to assess, develop and communicate the commercial potential of science-based research ideas.

  TopicIn English
  Innovation & entreprenörskap
 •  Developing Digital Strategy to Drive International Growth

  Instructor-led training

  This two-day course at Lund University is designed to help mid-sized international companies compete more effectively online. In the course, you’ll diagnose your current online marketing efforts, learn the fundamentals of strategic marketing in the digital era and discuss how to apply them to your company.

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Education Management, Capacity Building for University Professionals

  Instructor-led training

  This tailored programme offers you as a professional in higher education insight into the latest research and best practices in education management and learning processes. This knowledge will help you understand how and why paradigm shifts from management to leadership and from teaching to learning can strengthen your institution in the global arena.

  TopicIn English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
  Lärande & pedagogisk utveckling
 •  Employer Branding Online: How to Digitally Develop and Manage Strong Corporate Brands

  Instructor-led training

  Often called the marriage of HR and Marketing, Employer Branding provides HR Departments a distinct advantage in recruiting top talent. How can a company create the type of corporate brand that appeals to prospective employees today?

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Entrepreneurship, Innovation EcoSystems and Science Parks

  Instructor-led training

  This tailor-made programme for Indonesia-based actors aims to build capacity to develop and implement National Innovation Systems for participants with a mandate to initiate organisational change. The programme is given by Lund University in collaboration with key actors from the Swedish National and Regional Innovation System.

  TopicIn English
  Innovation & entreprenörskap
 •  Evaluation of Road Safety Measures

  Instructor-led training

  This course teaches road traffic safety professionals how to assess and evaluate road safety measures with systematic, scientific assessments. With these assessments, you are equipped to make decisions based on good knowledge about the effects of planned or applied measures.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Familjeterapi vid ätstörning 2022

  Instructor-led training

  Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn och ungdomar men är även framgångsrik vid behandling av vuxna. Denna utbildning riktar sig till de som arbetar med behandling av de som drabbats av ätstörning.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp

  Instructor-led training

  Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en distanskurs som utbildar deltagare i den förvaltningsrättsliga regleringen, allmänna förvaltningsrättsliga principer och om offentlighet och sekretess.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Gipstekniker, 22,5hp

  Instructor-led training

  Gipstekniker kompetensutvecklar kursdeltagare i en gips-teknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bland annat anatomi, biomekanik och ortopedi med betoning på frakturlära.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Grundkurs i medicinsk rätt

  Instructor-led training

  För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och för dig som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. 

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Medicin & hälsa
 •  Hållbarhet från ett Finansmarknadsperspektiv (Sustainability from a Financial Market Perspective)

  Instructor-led training

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Hållbarhet och Riskhantering (Sustainability Risk Management)

  Instructor-led training

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Hållbarhetsrapportering och bestyrkande (Sustainability and Assurance)

  Instructor-led training

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Hållbarhetsstyrning (Sustainability Governance)

  Instructor-led training

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Inför Kunskapsprovet för läkare

  Instructor-led training

  Förberedande insats inför kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/ESS. Detta är en unik möjlighet för dig som är läkare och utbildad utanför EU/ESS och som under hösten 2021 planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av dina teoretiska medicinska kunskaper ges du möjlighet att på bästa sätt vara förberedd för att klara kunskapsprovet och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Intensivutbildning i sjukvårdssvenska via Arbetsförmedlingen

  Instructor-led training

  Lunds universitet har i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en utbildning för dig som är legitimerad i utlandet och planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård. Kursen avser 37,5 hp och anmälan sker via Arbetsförmedlingen.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Intensivutbildning i sjukvårdssvenska via Region Skåne

  Instructor-led training

  Lunds universitet har i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en utbildning för dig som är legitimerad i utlandet och planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård. Kursen avser 45 hp och anmälan sker via Region Skåne.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Intressentengagemang och Väsentlighetsanalys (Stakeholder Engagement and Materiality Analysis)

  Instructor-led training

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Introduction to Information Security, 7.5 credits, SAST01

  Instructor-led training

  This course introduces the problems we face when designing security for computers, mobile devices and web applications and provides an overview of the solutions to these problems. The course focuses on concepts and ideas, not technical details, makin it useful for anyone intersted in learning how to protect their data. 

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Teknik, material & design
 •  Juridisk introduktionskurs, 15 hp

  Instructor-led training

  Juridisk introduktionskurs ges av juridiska institutionen vid Lunds universitet och är en internetbaserad fristående kurs som motsvarar tio veckors studier. Kursen ämnar ge kunskap kring rättsområden såsom konsumenträtt, rättsteknik och straffrätt

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Klinisk genetik och genetisk vägledning 1

  Instructor-led training

  Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad kunskap om klinisk genetik och om hur man kommunicerar och informerar individer och familjer om ärftlig sjukdom. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Konst, kultur och hälsa, 7,5 HP

  Instructor-led training

  I samarbete med Primärvåren i Region Skåne arrangerar Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet en kurs om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg. Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner. Deltgare i uppdragsutbildning måste utses av sin arbetsgivare.   

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Kurser i Krisberedskap

  Instructor-led training

  Lunds universitet erbjuder yrkesverksamma specialister inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor möjligheten att parallellt med sin ordinarie tjänst vidareutbilda sig inom centrala arbetsområden.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 •  Kurser i onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor, 7,5-45hp

  Instructor-led training

  Flexibel utbildning. Avdelning för onkologi och patologi, Lunds universitet erbjuder kurser för dig som är sjuksköterska och arbetar eller ska börja arbeta med cancerpatienter.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Ledarskap i förändring

  Instructor-led training

  Kursen belyser ledarskapets förändrade villkor och förändringsprocessers betydelse för ledarskapet och chefers arbetssituation.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Lymfödembehandling

  Instructor-led training

  Denna kurs är den första kursen i sitt slag med evidensbaserat upplägg och anordnas av Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet i samarbete med Cancerrehabiliteringen, Skånes universitetssjukhus och Regionalt cancercentrum syd. Målet är att regioner ska få grunden för att kunna etablera ett strukturerat behandlingsupplägg för patienter med cancerrelaterat lymfödem.

  TopicMedicin & hälsa
 •  MSc in Human Factors and Systems Safety

  Instructor-led training

  A Master of Science programme for professionals and practitioners within the field of Human Factors and System Safety who wish to further their knowledge in order to meet the challenges of the 21st century.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Neurosjukvård

  Instructor-led training

  Utbildningen ger fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom områdena neurologi och neurokirurgi. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Njurmedicin

  Instructor-led training

  Det finns ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom njurmedicin. Därför arrangerar Njurmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus tillsammans med Lunds universitet en uppdragsutbildning inom njurmedicin för sjuksköterskor. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Omvårdnad vid infektionssjukdom, 15hp

  Instructor-led training

  Kursen ger en omfattande kunskap om infektionssjukdomar, deras handläggning och behandling. Samarbete med Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Oskyddade trafikanter

  Instructor-led training

  Kursen erbjuds till yrkesverksamma inom trafik- och samhällsplanering och ämnar utbilda om gångtrafikanter och cyklister i trafiken.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Pacemakerbehandling 15 hp

  Instructor-led training

  I samarbete med VO Hjärt-och lungmedicin, Pacemakerenheten vid Skånes universitets- sjukhus arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet en grundläggande kurs i pacemakerbehandling. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Powder Technology in Pharma, Food and Chemistry

  Instructor-led training

  This introductory course aims to provide participants with a better understanding of powder products and processes, and tools to stimulate new ideas for developing and improving powder products and processes. After the course, participants will have a basic understanding of modern powder technology.

  TopicIn English
  Teknik, material & design
 •  Processäkerhet för industrin, 15 hp

  Instructor-led training

  Uppdragsutbildningen syftar till att ge yrkesverksamma en kunskapsbas om hur processrisker i industrin hanteras effektivt. 

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
 •  Programmering i textbaserad miljö, 5HP

  Instructor-led training

  Kursen erbjuder lärare kunskaper i datalogiskt tänkande och programmering samt verktyg för att använda kunskapen i den dagliga undervisningen utifrån det specifika ämnet och gällande styrdokument i skolan.

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Rehabilitation in Hand Surgery

  Instructor-led training

  An advanced level course focusing on both hand rehabilitation as an inter-professional subject area and on current research and development within the field.

  TopicIn English
  Medicin & hälsa
 •  Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård

  Instructor-led training

  Region Skåne har i dag många rehabiliteringskoordinatorer och nu görs en stor satsning på kompetensutveckling för denna grupp. 

  TopicMedicin & hälsa
 •  Reumatologi

  Instructor-led training

  Den reumatologiska omvårdnaden har blivit alltmer komplex och sjuksköterskans roll har successivt utvidgats med avancerade arbetsuppgifter som förutsätter fördjupade kunskaper. Inom specialiteten är det också önskvärt med sjuksköterskeledd vård i större omfattning och det finns därför ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor. Därför arrangerar Reumatologklinikerna vid Skånes Universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett i samarbete med Lunds universitet en uppdragsutbildning i Reumatologisk sjukvård.

  TopicMedicin & hälsa
 •  Riskanalys och riskvärdering

  Instructor-led training

  Utbildningen syftar till att ge kunskaper om riskvärdering och beslutsfattande.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
 •  Road Safety Audit and Inspection

  Instructor-led training

  This one-week course on Road Safety Audit and Inspection aims to help professionals in the field identify traffic safety problems, understand and apply audit principles and check lists, acquire and compile relevant material necessary to carry out a Road Safety Audit/Inspection, and then training to carry out the audit or inspection.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Road Safety Management

  Instructor-led training

  Worldwide, road traffic accidents account for more than 1.3 million deaths each year. In the lines of strengthening the UN Decade of Action for Road Safety, this course aims to further educate professionals in Road Safety Management.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Socialrätt för yrkesverksamma inom LSS

  Instructor-led training

  Kursen vänder sig till dig som arbetar inom LSS verksamhet och som vill beredda din kunskapsbas, höja din kompetens, och känna dig säkrare i din yrkesroll.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 •  Strategisk kollektivtrafikplanering

  Instructor-led training

  Kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Kursen kan ge akademiska poäng (7,5hp)

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (1-30 HP). Ingår i Lärarlyftet.

  Instructor-led training

  Anmälan till Lärarlyftet i svenska som andraspråk gör du via www.antagning.se 

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 •  Traffic Conflict Technique

  Instructor-led training

  This three-day course aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in the theory and practice of performing traffic conflict observations according to the Swedish traffic conflict technique.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 •  Von Willebrand Disease - from theory to clinical practice

  Instructor-led training

  An international, case-oriented course in Malmö, Sweden for physicians in need of further training in Von Willebrand Disease.

  TopicIn English
  Medicin & hälsa
 •  Vulnerable Road Users

  Instructor-led training

  This one-week course provides road safety professionals with knowledge and tools to study and analyse vulnerable road user problems and to propose countermeasures to improve their situation.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design