Ortopedisk vård och rehabilitering, 15 hp (A)

ortopedisk vård och behandling, 15 hp (A)


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs ges av Institutionen för Hälsovetenskaper och ger sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterepeuter fördjupade kunskaper inom ortopediska sjukdomar, vård och rehabilitering.

För att läsa mer, vänligen klicka här.

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.