Omvårdnad vid infektionssjukdom, 15hp

OMVÅRDNAD VID INFEKTIONSSJUKDoM, 15hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Kursen ges av Institutionen för Hälsovetenskaper i samarbete med  avdelningen för infektionsmedicin vid Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus. Omvårdnad vid infektionssjukdom erbjuder legitimerade sjuksköterskor fördjupade kunskaper om infektionssjukdomars epidemologi, patogenes, differentialdiagnostik och behandling samt dess förebyggande åtgärder.

För att läsa mer om kursen, klicka här!

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.