Strategisk kollektivtrafikplanering

Bild på buss i trafik.

Strategisk Kollektivtrafikplanering 2024Anmäl dig här!


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Syftet med kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd.

BAKGRUND

Syftet med kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Den riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter. Den andra kursveckan kommer att hållas tillsammans med norska deltagare och sker i Lund.

UPPLÄGG

Innehåll:

 • Mål och samhällsnytta med kollektivtrafik
 • Efterfrågan, värderingar och behov
 • Samhälls- och företagsekonomi
 • Kollektivtrafik på landsbygden
 • Kollektivtrafik i tätort
 • Spårtrafik
 • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • Kollektivtrafik i väg- och trafikplaneringen
 • Fasta anläggningar: terminaler, hållplatser, bussgator, prioritering av busstrafik
 • Miljöfrågor
 • Taxesystem och prissättning
 • Upphandling och avtal
 • Resenärerna och ökat resande

Kursen är upplagd med föreläsningar, diskussioner och övningar. Om det finns intresse kommer det att gå att få akademiska poäng (7,5hp) mot att en hemtenta och hemuppgift skrivs.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter.

KURSANSVARIG

Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola och avdelningen Trafik och väg. Ansvarig för kursen är Helena Svensson, vid K2.

Forskningen vid Trafik & väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar - från planering och utformning till drift och underhåll. Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi. Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras även på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner. Läs mer om Trafik och Väg här.

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund. 

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Logga för Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik.

Kursperiod

Vecka 39, 2024 (23 sept - 27 sept)
Vecka 43, 2024 (21 - 25 okt)

Plats

Undervisningen sker i Lund.

Sista anmälningsdag

Anmälan fram till den 16 juni 2024. Anmälan är bindande.

Pris per deltagare

27 900 SEK exklusive moms och betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår kursmaterial, lunch, fika, välkomstmiddag och avslutningsmiddag.

Kontakt

Vid frågor om innehåll, vänligen kontakta:
Helena Svensson, K2,
Tel: +46-(0)705-09 90 89,
helena.svensson@tft.lth.se

Vid övriga frågor:
Jessica Hansson
Projektledare, LUCE,
Tel: +46 46 222 73 27
jessica.hansson@education.lu.se

 

Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.