Ledarskap i förändring

LEDARSKAP I FÖRÄNDRING - unionen chef                 


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Kursen belyser ledarskapets förändrade villkor och förändringsprocessers betydelse för ledarskapet och chefers arbetssituation. Kursen erbjuds av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet för medlemmar i Unionen chef i Sydväst.

KURSENS SYFTE

Kursens syfte är att deltagarna ska utveckla en grundläggande teoretisk och praktisk handlingskunskap om människans och ledarskapets villkor i ett föränderligt arbetsliv och förutsättningar för att kunna påverka dessa villkor. Kursen fokuserar på ledarskapets förändrade villkor och förändringsprocessers betydelse för ledarskapet och chefers arbetssituation.

MÅL MED KURSEN

Efter utbildningen ska deltagaren ha nått målen som innebär att genom egen praktik och olika teorier ha vidgat sina kunskaper, erfarenheter och färdigheter samt ha en grundläggande förståelse av:

  • sin möjlighet att själv som ledare och i samverkan med andra kunna leda, hantera och bedriva förändrings- och utvecklingsarbete på sin arbetsplats eller inom sin verksamhet
  • reflektera över ledarskapets betydelse för förändringsprocessen och ha grundläggande kunskap om teorier inom gruppsykologi, ledarskap och arbetsmiljöns relation till kvalitet och effektivitet
  • reflektera över utvecklingen av det egna ledarskapets roll i relation till den egna organisationen och det egna ledarskapsbehovet samt ledarskapets betydelse för förändringsprocessen

UNDERVISNING

Kursen ges på distans via en lärplattform där övningar, hemtentamen och läsanvisningar anges.  Där kan du också få svar på dina frågor av läraren och kommunicera med övriga kursdeltagare.  Disputerade lärare ansvarar för allt kursinnehåll.

EXAMINATION

Examination sker individuellt genom skriftlig hemtentamen med utgångspunkt i den egna verksamheten. Som betyg används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. För att bli godkänd krävs ett aktivt deltagande under hela utbildningens gång. För att erhålla slutbetyg krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända.

Studietakt

Kursen är delvis internetbaserad med 3 mötestillfällen i Lund.

Kursperiod och plats

Ingen kursstart planerad i dagsläget. 
 
Närträffarna sker i lokaler på Lunds universitet.

Kontakt

För frågor kring anmälan och administration kontakta:
Kundansvarig Camilla Björklund
Tel: +46 703 25 80 22
 
För information gällande kursinnehåll kontakta:
Calle Rosengren, calle.rosengren@design.lth.se
 
 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.