Kurser i onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor, 7,5-45hp

Kurspaket i onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor, 7,5- 45hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Flexibel utbildning, avdelning för onkologi och patologi, Lunds universitet erbjuder kurser för dig som är sjuksköterska och arbetar eller ska börja arbeta med cancerpatienter.

KURS: ALLMÄN ONKOLOGI FÖR KONTAKTSJUKSJÖTERSKOR, 7,5 HP

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska. Kursen är bred i sitt innehåll och tanken är att man skall få goda kunskaper även inom andra områden än de man själv arbetar inom. Exempelvis en sjuksköterska som arbetar med kirurgi av bröstcancer skall få kunskaper om strålbehandling och cytostatikabehandling och vice versa. Kursen vill ge den helhetssyn om cancersjukdomar, onkologisk vård och behandling som ibland saknas.

KURSSTART

Besök vår hemsida för aktuell information.

KURSPAKET: ONKOLOGI OCH STRÅLBEHANDLING FÖR SJUKSKÖTERSKOR, 45 HP

Paketet innehåller följande kurser:

  • Allmän onkologi, 7,5 hp
  • Organspecifik onkologi, 7,5 hp + Specifik onkologisk omvårdnad vid strålbehandling, 30 hp.

Kurspaketet startar vid olika tidpunkter under året och tar 30 veckor på heltid att genomföra. Totalt ingår fyra obligatoriska sammankomster i Lund och varje sammankomst kan vara en heldag upp till tre dagar.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen sker vid kursdeltagarens hemklinik eller annan lämplig onkologisk klinik.

Som sjuksköterska på en strålbehandlingsavdelning ställs särskilda krav på dig. Du arbetar nära cancerpatienten som genomgår en viktig, livsavgörande i många fall, behandling. Just detta gör arbetet så spännande och intressant. Strålbehandlingsområdet är också ett område som utvecklas stort och det kommer hela tiden nya behandlingsmetoder och tekniker. Arbetet kräver stor känsla för patienten och goda arbetet kräver stor känsla för patienten och goda omvårdnadskunskaper, men även kunskaper i teknik och fysik. Du bör ha ett intresse för teknik, matematik och fysik för att uppskatta utbildningen och yrket.

Notera att Specifik onkologisk omvårdnad vid strålbehandling kan läsas separat för den som redan har läst onkologi.

VAD MENAS MED "FLEXIBLA UTBILDNINGAR"?

Flexibel utbildning använder begreppet ”Flexibelt” i sitt utbildningssystem. Flexibiliteten gäller både tid och rum dvs kursdeltagaren kan läsa kursen när det passar den enskilde och arbetet. Full frihet i både tid och rum har man däremot inte! Eftersom kursdeltagaren tillhör en studiegrupp som samlas med jämna mellanrum får deltagarna tydliga deadlines då uppgifterna skall vara avklarade. Sammankomsterna är viktiga som avstämning och uppsummering av kunskaperna men också som kontaktskapande inom kursdeltagarna och mellan kursdeltagare och lärare.
De studenter som antagits till utbildningen får allt ingående studiematerial hemskickat vid eller före kursstart.

Förkunskaper

Sjuksköterskaexamen

Kursperiod

Plats

Lund

Sista anmälningsdag

Anmälan skall vara oss tillhanda senast en månad före kursstart. Anmälan till kurspaketet är bindande.

Kursavgift

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor, 7,5 hp:
12 500 kr SEK, exkl moms per deltagare

Specifik onkologisk omvårdnad vid strålbehandling, 30 hp:
50 000 SEK, exkl. moms per deltagare.

Kurspaket Onkologi och Strålbehandling, 45 hp:
60 000 SEK, exkl. moms per deltagare.

Information

Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än 2 veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kurstart.

Kontakt

För information gällande innehåll och anmälan:
Jan Degefält
046-173103 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.