IPS Handledning av praktiken 7,5 hp

IPS Handledning av praktiken, 7,5 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs från Insitutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet erbjuder kompetensutveckling till arbetsterapeuter och andra intressenter verksamma inom en IPS-verksamhet. Kursdeltagare ges kunskap, färdighet och förmåga att i praktiken handleda arbetsspecialister som arbetar enligt evidensbaserade Supported Employment metoden, Individual Placement and Support. IPS handledning av praktiken är en fortsättning på IPS del I.

För att läsa mer om IPS Handledning av praktiken, klicka här.

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.