Barnintensivvård för sjuksköterskor, 7,5hp (A)

Bilder på lundamiljö.

barnintensivvård för sjuksköterskor, 7,5hp (a)


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs från Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet ges i samarbete med barnkirurgiska enheten, neonatalenheten och barnintensivvårdsavdelningen vid Skånes Universitetssjukhus. Kursen erbjuder kompetensutveckling för specialistsjuksköterskor genom fördjupade teoretiska och kliniska kunskaper inom barnintensivvård för att kunna ge anpassad och adekvat vård. Barnintensivvård för sjuksköterskor bedrivs som deltidsstudier under 12 veckor och undervisning sker genom en kombination av föreläsnngar, diskussioner, genomgång av autentiska patientfall, seminarier såväl som självstudier och hemuppgifter.

För att läsa mer om barnintensivvård för sjuksköterskor, klicka här!

Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.