Arbetsrehabilitering inom IPS, del I, 7,5hp

Foto på universitetshuset, och lundamiljö.

Arbetsrehabilitering inom IPS, del I, 7,5 hp 


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs ges av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Individual Placement and Support, IPS, är en av de högst prioriterade psykosociala insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Deltagarna kompetensutvecklas i grundläggande kunskaper om IPS utifrån en svensk kontext.

För att läsa mer om arbetsrehabilitering inom IPS, vänligen klicka här.

 

Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.