Handkirurgi och dess specifika omvårdnad, 7,5 hp

HANDKIRURGI OCH DESS SPECIFIKA OMVÅRDNAD, 7,5 HP


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Kursen handkirurgi och dess specifika omvårdnad ges av Institutionen för Hälsovetenskaper. Kursen kompetensutvecklar sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom handkirurgisk verksamhet genom fördjupade kunskaper om handkirurgisk anatomi, sjukdomar, diagnoser och dess specifika omvårdnad, så att de kritiskt kan granska och använda evidensbaserad kunskap för att adekvat behandla och stötta patienter/närstående i omvårdnaden.

För att läsa mer om handkirurgi och dess specifika omvårdnad, klicka här!

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.