AI för civilingenjörer

Foton på universitetshuset, abtraktbild, och blommor.

AI FÖR CIVILINGEJÖRER 


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Lunds universitet erbjuder uppdragsutbildningeni 'AI för civilingenjörer' på avancerad nivå med syfte att ge deltagarna kompletterade och fördjupande kunskaper för tillämpning inom AI området. Utbildningen presenterar en bredare inblick i utvalda delområden inom AI - från problemformulering till data-analys, förvaltning och underhåll. Utbildningen erbjuds inom ramen för det interregionala samarbetsprojektet CoSkill, som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), Region Skåne och Region Blekinge och är kostnadsfri.

UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

Uppdragsutbildningen AI för civilingenjörer har utgångspunkt i sex fördjupande teman runt AI:

  • Tema 1: Maskininlärning, exempel från bilder, språk, spel, robotik, m m. 
  • Tema 2: Faltning, Deep Learning, bildanalys.
  • Tema 3: Kunskapsbaserade system.
  • Tema 4: Språkteknologi.
  • Tema 5: Visualisering/dimensionalitetsreduktion.
  • Tema 6: Datorseende.

Utbildningen erbjuds helt digitalt med en blandning av inspelat material och interaktiva livestreamade diskussioner (alternativt med möjlighet till fysiska träffar om situationen med pandemin tillåter). Detta möjliggör att i största möjliga mån sammanlänka parallella studier med yrkesverksamhet. 
Total tidsåtgång för utbildningen är fem dagar, och den består av tre träffar och två distansdelar. Varje träff består av två efterföljande halvdagar (sammanlagt sex halvdagar). Se datum i spalten till höger. 

Träffarna omfattar introducerande presentationer med efterföljande diskussion samt vägledning runt medtagna case och hemuppgifter. Uppgifterna fokuserar på att förstå, förklara och förbättra olika delar av den egna verksamheten med hjälp av litteratur, filmade föreläsningar, reflektionsfrågor med fokus på dialog med lärare och andra deltagare. 

UTBILDNINGSANSVARIG

Utbildningen hålls av forskare och föreläsare vid Lunds universitet, med spetskunskap inom AI. Utbildningsansvarig är Karl (Kalle) Åström. Kalle är senior forskare och utbildare inom AI och maskininlärning på Lunds Tekniska Högskola LTH. 

OM COSKILLCoSkill logga.

CoSkill är ett interregionalt samarbetsprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), Region Skåne och Region Blekinge. Det syftar till att bidra till den teknologiska kompetensomställning som företag och samhället behöver. Läs mer om projektet här.

 

 

Datum 2021

  • 28 och 29 september     
  • 19 och 20 oktober
  • 9 och 10 november 

Anmälan och kontaktinformation

Kika på kriterierna för att gå med i CoSkill och ta del av utbildningarna, och anmäl sedan ditt intresse för deltagande till: anmalan@coskill.se. Information om anmälningsprocessen hittar du här.
 

Kontaktpersoner

Kimmo Wallenius
Lund University Commissioned Education
 
Carolina Garcés
Mobile Heights
carolina.garces@mobileheights.org
 

 
 
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.