Grundkurs i medicinsk rätt

grundkurs i medicinsk rätt, 7,5 HP Anmäl dig genom att klicka på knappen.


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

På våra distanskurser i juridik får du mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med studierna genom ett väl utarbetat virtuellt klassrum där deltagare kan se föreläsningar, göra övningsuppgifter och diskutera kursen med kursens coacher och övriga deltagare. Disputerade lärare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansvarar för kursinnehållet som fokuserar på rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod relaterat till medicin. 

OM KURSEN

Kursen är cirka 11 veckor lång och ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. 

FÖRKUNSKAPSKRAV - Inga formella intyg krävs

Det krävs förkunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskoleutbildning för att kunna tillgodogöra sig innehållet i en uppdragsutbildning, vare sig kursen är poänggivande eller inte. Ett aktivt yrkesliv och livserfarenhet innebär ofta att dessa kunskaper förvärvats utan att det finns formella bevis för det. Det innebär att inga betyg eller andra intyg på förkunskaper behövs för att kunna antas till en uppdragsutbildning, även om kursen är poänggivande.

INNEHÅLL

Kursen omfattar totalt 7,5 högskolepoäng.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod. Därefter behandlas följande ämnesområden:

 • Patientens rättsliga ställning
 • Vårdgivarens skyldighet att tillhandahålla vård och behandling
 • Personalens skyldigheter
 • Patientens samtycke och självbestämmande
 • Tillsynen över hälso- och sjukvården
 • Psykiatrisk tvångsvård
 • Offentlighet och sekretess
 • Patientdatalagen

Kursens består av följande delar:

 • Föreläsningar

För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal professionellt inspelade videoföreläsningar som du kan se när det passar dig.

 • Kurslitteratur och lagtext

Parallellt med föreläsningarna läser du kurslitteraturen med tillhörande lagtext.

 • Självrättande prov

I varje modul finns självrättande prov med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest.

 • Övningsuppgifter

De frivilliga övningsuppgifterna knyter an till de olika rättsområdena. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Syftet är att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.

 • Obligatoriska prov

I kursen ingår två obligatoriska skriftliga prov som omfattar 1 högskolepoäng vardera. Dessa görs på distans. Du får individuell feedback på dina svar. Du måste vara godkänd på dessa prov för att få delta i kursens avslutande tentamen.

 • Seminarium

Kursen innehåller ett obligatoriskt seminarium som kräver aktivt deltagande och ger 1 högskolepoäng. Seminariet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och du får samtidigt tillfälle att utbyta erfarenheter med de andra kursdeltagarna. Observera att seminariet äger rum på distans via vår videokonferensplattform. Du måste alltså ha tillgång till webbkamera och mikrofon för att kunna delta.

EXAMINATION

Skriftlig examination motsvarande 4,5 högskolepoäng sker i slutet av kursen i Lund och Stockholm. Betyg: På kursen används som betyg något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

 

Information

Kursen ges som uppdragskurs, med finansiering av deltagarens arbetsgivare. I detta fall gäller inga specifika behörighetskrav. Platsgaranti.
 

Kursstart

1 november 2021 - 16 januari 2022. Notera att sista anmälningsdagen är 29 oktober 2021. 
 

Prisuppgift

13500kr exkl moms

Kontakt

Lund University Commissioned Education
Mail: uppdragsutbildning-juridik@education.lu.se
 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.