Hjärtsvikt - högspecialiserad behandling och omvårdnad


Hjärtsvikt - högspecialiserad  behandling och omvårdnad, 7,5 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET


För sjuksköterskor inom sjukhusvård. 
Sjuksköterskor som arbetar på sjukhus med personer som har hjärtsvikt behöver specifik fortbildning efter sin grundutbildning. I samarbete med VO Thoraxkirurgi och VO Hjärt-lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus, (SUS) arrangerar Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet en uppdragsutbildning inom avancerad hjärtsvikt. Detta är ett led i att fördjupa sjuksköterskans kunskaper inom området kardiologisk omvårdnad.

KURSENS SYFTE 


Syftet med kursen är att tillgodose behovet av fort- bildning för sjuksköterskor inom den sjukhusbaserade hjärtsjukvården. Efter utbildningen ska studenterna bl.a kunna redogöra för etiologi, diagnostik och behandling av hjärtsvikt, självständigt planera för evidensbaserad omvårdnad av personer med hjärtsvikt samt plan- era för genomförande, övervakning och uppfölj- ning av dessa personer.

STUDIEFART 


Utbildningen ges på halvfart, dagtid med planerad start VT 2021.

KURSENS INNEHÅLL 

 
  • Hjärtats anatomi, fysiologi och patofysiologi 
  • Diagnostik och behandling av hjärtsvikt 
  • Farmakokinetik och farmakodynamik 
  • Kardiologisk intensivvård 
  • Kardiologisk omvårdnad 
  • Personcentrerad vård 
 
Studenten utvecklar sin handlingsberedskap och sin helhetssyn på personen med avancerad hjärtsvikt som behandlas såväl medicinskt som med kateterburen teknik och öppen kirurgi.
Vi har utformat och genomfört ett antal...

UTBILDNING 

 
Olika arbetsformer används; individuellt arbete, föreläsningar, grupparbete och seminarier. Undervisningsort är Lund.
 
Föreläsare är bl a läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och kurator i huvudsak verksamma inom Skånes Universitetssjukvård.  Studerandegruppen samlas i Lund vid fyra tillfällen á två dagar under våren samt en avslutande examinationsdag. Examinationen sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp. Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten, inkl. hemuppgifter. 
 
Kursanvariga: Malin Ståhl, sjuksköterska och Anna Forsberg, professor. 
Examinatorer: Oscar Braun, docent och Shahab Nozhoor, docent

 

Kursanmälan är bindande. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Max antal är 25 deltagare.​

Förkunskaper

 
• Leg sjuksköterska med minst 180hp inkluderande ett självständigt arbete om 15hp eller motsvarande. 
• Minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. 
 
Till anmälan skall du bifoga följande handlingar: 
• Personbevis för studier (ej äldre än 3 månader) 
• Betygshandlingar som styrker särskild behörighet 
• Tjänstgöringsintyg.
 

Sista anmälningsdag

16 oktober 2020

Pris per deltagare

11 500kr/deltagare, exkl. moms.

Kontakt

Vid frågor om innehåll: 
Kursledare Anna Forsberg Professor vid Lunds universitet och vid VO Thoraxkirurgi, SUS
anna.forsberg@med.lu.se
 
Vid övriga frågor: 
uppdrag_ihv@med.lu.se
 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.