Thoraxtransplantation

Bilder på universitetshuset samt sjuksköterskor.

THORAXTRANSPLANTATION, 7,5 hpAnmäl dig genom att klicka på knappen.


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET


För sjuksköterskor inom sjukhusvård

Sjuksköterskor som arbetar på sjukhus med personer som har genomgått hjärt- eller lungtransplantation behöver specifik fortbildning efter sin grundutbildning. I samarbete med VO Thoraxkirurgi och VO Hjärt-lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus, (SUS) arrangerar Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet en uppdragsutbildning inom thoraxtransplantation. Detta är ett led i att fördjupa sjuksköterskans kunskaper inom området transplantationsomvårdnad.

KURSENS SYFTE 


Syftet med kursen är att tillgodose behovet av fortbildning för sjuksköterskor inom den sjukhusbaserade transplantationssjukvården. Efter utbildningen ska studenterna bl.a kunna förklara immunologiska förutsättningar för thoraxtransplantation, identifiera barriärer för self-management och planera för personcentrerat stöd efter thoraxtransplantation samt reflektera över prioriteringar inom thoraxtransplantation ur ett medicinskt, etiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

STUDIEFART 


Utbildningen ges på halvfart, dagtid med planerad start HT 2021.

KURSENS INNEHÅLL 

 
 • Organdonation och organallokering
 • Indikationer och kontraindikationer för thoraxtransplantation
 • Transplantationsimmunologi
 • Transplantationsrelaterade infektioner
 • Transplantationskirurgiska tekniker
 • Postoperativ intensivvård och omvårdnad efter thoraxtransplantation
 • Immundämpande och övrig medicinsk behandling
 • Self-management. 
 
Studenten utvecklar sin handlingsberedskap och sin helhetssyn på personen som genomgått en thoraxtransplantation såväl omvårdnadsmässigt som medicinskt, kirurgiskt, immunologiskt och psykologiskt. 

UNDERVISNING


Olika arbetsformer används; individuellt arbete, föreläsningar, grupparbete och seminarier. Undervisningsort är Lund.

Föreläsare är bl a läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och kurator i huvudsak verksamma inom Skånes Universitetssjukvård. Studerandegruppen samlas i Lund vid fyra tillfällen á två dagar under hösten samt en avslutande examinationsdag. Mellan undervisningstillfällen förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten. Examinationen sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp.
 
Kursanvarig: Anna Forsberg, professor. 
Examinatorer: Oscar Braun, docent och Shahab Nozhoor, docent. 

 


Kursanmälan är bindande. Minsta antalet deltagare är 18, max 25.  Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än 2 veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan kostnad före eller i samband med kursstart.

Förkunskaper

 
 • Leg sjuksköterska med minst 180hp inkluderande ett självständigt arbete om 15hp eller motsvarande. 
 • Minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterskaAnge kursens förkunskapskrav. 
 
Till anmälan skall du bifoga följande handlingar: 
 
 • Personbevis för studier (ej äldre än 3 månader) 
 • Betygshandlingar som styrker särskild behörighet 
 • Tjänstgöringsintyg

Kursperiod

HT2021

Sista anmälningsdag

28 maj 2021

Pris per deltagare

Vid 18-20 deltagare:
17 200 kr   
Vid 21-23 deltagare:
14 700 kr
Vid 24-25 deltagare:
13 000 kr

Kontakt

Vid frågor om innehåll: 
Anna Forsberg 
Professor vid Lunds universitet och vid VO Thoraxkirurgi, SUS 
 
Vid övriga frågor: 
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.