Prekonceptionell hälsa och rådgivning

Bild Lunds universitetshus.

Prekonceptionell hälsa och rådgivning, 7,5 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Kvinnor och mäns levnadsvanor inför graviditet påverkar fostret och det blivande barnets hälsa. Under våren 2019 ges en utbildning i Prekonceptionell hälsa och rådgivning vid Lunds universitet. Utbildningen är den första kursen i Sverige inom prekonceptionell hälsa, vilket gör den unik i sitt slag. Den riktar sig till barnmorskor generellt, och i synnerhet till barnmorskor som arbetar med preventivmedelsrådgivning, fertilitetsrådgivning och/eller frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa bland unga.
 
Vikten av ålderns och levnadsvanors betydelse för fruktsamhet, graviditet och graviditetsutfall har blivit alltmer uppmärksammat under senare år. Idag väljer många unga att senarelägga familjebildning till åldrar då fruktsamheten har börjat avta och det är vanligt med levnadsvanor som innebär ökade risker i samband med graviditet och barnafödande. Behovet av fortbildning bland personal som möter människor i reproduktiv ålder är omfattande och angeläget.
 
Kursen inriktar sig på hälsa och vård före och under tidig graviditet. Under sammanlagt 6 dagar, fördelade på tre kurstillfällen presenterar framstående forskare de senaste rönen om betydelsen av goda levnadsvanor inför graviditet, psykisk hälsa/ohälsa, epigenetik, uppskjutet barnafödande och reproduktiv livsplan mm. Stor vikt kommer att läggas på strategier för barnmorskans hälsoförebyggande arbete och praktisk tillämpning av prekonceptionell rådgivning och reproduktiv livsplanering för enskilda och par.
 
Kursen vänder sig till barnmorskor med intresse för frågor som rör levnadsvanor och reproduktiv hälsa.
För att läsa mer eller anmäla dig till kursen, klicka här.

 

Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.