Arytmimekanismer samt elektrofysiologisk utredning och behandling av takyarytmier

Bild på universitetshuset.

Arytmimekanismer samt elektrofysiologisk utredning och behandling av takyarytmier, 15 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Utredning och behandling av arytmier är en subspecialitet inom kardiologi. Kunskap om hjärtats elektrofysiologi är grunden till förståelse av arytmimekanismer. Med målsättning att bygga en grund för kliniskt arbete inom området erbjuder universitetet i samarbete med Arytmikliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund en kurs inom arytmi och elektrofysiologi.

Invasiv elektrofysiologisk undersökning kartlägger närmare den bakomliggande mekanismen till patientens arytmi och ablation har länge varit en viktig behandlingsmöjlighet. Elektrofysiologiska labb finns på alla universitetssjukhus i Sverige. Diagnostiska och terapeutiska tekniker utvecklas snabbt och har avgörande betydelse för vår insikt om hur arytmier uppstår, deras prognostiska innebörd samt ger nya behandlingsmöjligheter. Behovet av invasiv elektrofysiologisk undersökning och ablation av både supraventrikulära och ventrikulära arytmier ökar snabbt och därför behövs det både introducerande utbildningar för nya kollegor samt fortbildningsmöjligheter för all involverad personal som arbetar på elektrofysiologiska laboratorier.

Kursens syfte är att de studerande ska tillägna sig medicinska, tekniska och vårdvetenskapliga kunskaper om mekanismer, behandling och utredning av takyarytmier och hjärtats elektrofysiologi. Målsättningen är att bygga en grund för kliniskt arbete inom elektrofysiologi samt väcka intresse för forskning och utveckling.

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor, biomedicinska analytiker samt läkare under utbildning med erfarenhet av patienter i behov av elektrofysiologisk utredning samt behandling. För att läsa mer eller anmäla dig till kursen, klicka här.

 

Logga Lund University Commissioned Education.

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.