Reumatologi

Bild på Lunds universitetshus.

Reumatologi, 15 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Reumatologi är en vårdspecialitet som befinner sig i en dynamisk utveckling. Kunskapsmassan har ökat snabbt under senaste år och likaså kraven på dem som ägnar sig åt reumatologi. Den reumatologiska omvårdnaden har blivit alltmer komplex och sjuksköterskans roll har successivt utvidgats med avancerade arbetsuppgifter som förutsätter fördjupade kunskaper. Inom specialiteten är det också önskvärt med sjuksköterskeledd vård i större omfattning och det finns därför ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor.
 
Därför arrangerar Reumatologklinikerna vid Skånes Universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett i samarbete med Lunds universitet en uppdragsutbildning i Reumatologisk sjukvård.
 
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om reumatologiska sjukdomars specifika vård och omvårdnad samt ökad professionell kompetens byggd på vetenskaplig grund.
Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som är verksamma inom reumatologi. Utbildningen kan ingå som kurs i magister- och masterutbildning.

För att läsa mer eller anmäla dig till reumatologi, klicka här.

 

Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.