Certifierad utbildare i FUNCA


Certifierad utbildare i FUNCA


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Funca är ett digitalt arbetsverktyg för personal som arbetar med vuxna personer inom LSS, personkrets 1 och 2. Verktyget ger stöd i att kartlägga och minska förekomst och allvarlighetsgrad av utmanande beteende, tvångs- och begränsningsåtgärder, samt användning av läkemedel. Verksamheten kan följa och använda sina resultat till förbättringsarbeten. Som certifierad utbildare i Funca kommer du hålla i administratörsutbildningar, som all personal måste gå innan man kan börja använda verktyget på arbetsplatsen.

Deltagarna ska efter kursen kunna implementera Funca och hålla administratörsutbildningar i Funca, samt kontinuerligt ansvara för återträffar.

Kursen riktar sig till personer som har högskoleutbildning, YH-utbildning, eller folkhögskoleutbildning rankad SeQF 5 eller högre. Du måste ha goda kunskaper och arbetslivserfarenhet inom LSS. Erfarenhet av att undervisa, samt datorvana är önskvärt. Din närmsta chef och socialchefen eller chef på motsvarande nivå måste ha gett dig ett uppdrag att utbilda i och implementera Funca inom din kommun eller företag.

För att läsa mer och anmäla dig till kursen, klicka här.

 

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.