Barnkirurgisk omvårdnad

barnkirurgisk omvårdnad, 7,5 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Utbildning med inriktning mot omvårdnad vid kirurgi hos barn. Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som i sitt arbete möter barn som ska genomgå eller har genomgått kirurgi. Utbildningen genomförs av Lunds universitet i samarbete med Verksamhetsområdet Barnkirurgi och Neonatalvård vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kursen riktar sig till sjuksköterskor som i sitt arbete kommer i kontakt med och vårdar barn som genomgått eller kommer att genomgå kirurgiska ingrepp.

För att läsa mer och anmäla dig till barnkirurgisk  omvårdnad, klicka här.  

 

 

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.