Pacemakerbehandling 15 hp

Bild Lunds universitetshus.

pacemakerbehandling, 15 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Utbildningen vänder sig mot sjuksköterska, bio-medicinsk analytiker eller läkare med erfarenhet av vård och behandling av patienter i behov av pacemaker.
 
Kursens syfte är att de studerande tillägnar sig medicinsk, teknisk och omvårdnadsrelaterade kunskaper inom ämnet pacemakerbehandling för att kunna planera, förbereda, kontrollera, programmera, kvalitetssäkra och dokumentera ordinerad pacemakerbehandling utifrån patientens behov.
 
För att läsa mer och anmäla dig till pacemakerbehandling, klicka här
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.