Klinisk genetik och genetisk vägledning 1

Klinisk genetik och genetisk vägledning I, 15 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

I samarbete med Klinisk genetik (Region Skåne) och Centrum för sällsynta diagnoser Syd (Södra sjukvårdsregionen), arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet 4:e omgången av uppdragsutbildningen Klinisk genetik och  genetisk  vägledning I med start VT 2021 och avslut HT 2021.

SYFTE

Under 2000-talet har möjligheterna till genetisk  diagnostik  gjort  stora framsteg. Detta ställer allt större krav på  vårdens medarbetare  att   kunna förklara genetiska samband för dem som söker hälso-och sjukvården. Inom klinisk genetik finns idag medarbetare som är  genetiska vägledare. Denna kurs är en introduktion i genetisk vägledning. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad kunskap om klinisk genetik och om hur  ärflighet kommuniceras.

KURSENS INNEHÅLL

Kursen består av två delar om vardera 7,5 hp: klinisk genetik respektive genetisk vägledningskunskap.

 

Klinisk genetik

 • Basal molekylärbiologi
 • Kromosom- och genförändringar
 • Databaskunskap
 • Nedärvningsmönster
 • Laboratoriemetoder
 • Etik och juridik inom genetiken
 • Presymptomatisk diagnostik och screening
 • Prenatal diagnostik
 • Kromosomavvikelser
 • Ärftliga sjukdomar inom onkologi, neurologi, kardiologi m.fl.

Vägledningskunskap

 • Vägledningsteori och kommunikationsteori
 • Praktiska övningar i vägledande samtal
 • Psykosociala aspekter för individen och familjen i samband med genetiska utredningar
 • Krishantering
 • Etik vid genetisk vägledning
 • Genetisk vägledning vid komplexa sjukdomar, sjukdomar med debut i vuxenåren, sjukdomar med debut i barnaåren, ärftliga hjärtsjukdomar, ärftlig cancer, icke botbara sjukdomar och fosterdiagnostik

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningen omfattar kurstillfällen i Lund samt webbaserade föreläsningar.

Kursen omfattar 5 tillfällen; 3 under våren och 2 under hösten, 2 dagar per tillfälle. Mellan kurstillfällena genomför deltagaren självstudier på den webbaserade lärplattformen LäraNära, med föreläsningar och instuderingsfrågor. Kursen innebär även inlämningsuppgifter. Arbetsinsatsen är ca 10 timmar per vecka under kurstiden

STUDIEFART OCH EXAMINATION

Utbildningen ges på kvartsfart distans/dagtid,  (7,5 hp/termin), med planerad start vecka 2, 2021.Examinationer sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp.

 

Kursanmälan är bindande, men kan överlåtas på annan behörig sökande. Antal deltagare minst 20 och max 25 deltagare. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än 2 veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av kursdeltagare kan ske utan kostnad före kursens start.

 

Behörighetskrav

Sjuksköterska, läkare, BMA, socionom, psykolog, molekylär biolog eller motsvarande Två års erfarenhet inom vårdrelaterat arbete Företräde: Personer som idag arbetar med  genetisk vägledning vid klinisk genetisk enhet.

Bifoga vid ansökan

• Kursintyg eller motsvarande gällande utbildning

• Arbetsgivarintyg inkl. beskrivning av ditt nuvarande arbete

Kursperiod

VT 2021: 13-14 januari 17-18 mars 19-20 juni.
HT 2021: Datum meddelas senare.

Anmälning

Ange sista anmälningsdag

Pris per deltagare

20 000 kr per deltagare exkl moms

Kontakt

Vid frågor om innehåll: 
Charlotte Armins Waldeck Specialistsjuksköterska Verksamhetsutvecklare CSD Syd
Charlotte.Armins-Waldeck@skane.se

Marie Stenmark Askmalm Docent, överläkare Specialist i onkologi och klinisk genetik
Marie.Stenmark-Askmalm@med.lu.se
 
Vid övriga frågor:   
Utbildningsadministratör Caroline Fredskilde
uppdrag_ihv@med.lu.se
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.