Neurosjukvård

Neurosjukvård, 15 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Neurosjukvård är en specialitet där de senaste årens framsteg skapat ett behov av fördjupade kunskaper hos berörd vårdpersonal. Som ett led i detta planerar verksam- hetsområdena Neurologi och rehabiliteringsmedicin samt Neurokirurgi vid Skånes Universitetssjukhus i samarbete med Lunds universitet en uppdragsutbildning i Neurosjukvård. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom områdena neurologi och neurokirurgi.
 
För att läsa mer eller anmäla dig till neurosjukvård, klicka här
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.