Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård

Bild på Lunds universitetshus.

Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Sveriges Regering har i en överenskommelse med SKL gjort en stor satsning på att stärka och förbättra sjukskrivningsprocesserna. Detta sker bland annat genom kompetensutveckling av rehabkoor- dinatorer som arbetar inom hälso - och sjukvården. Deras roll är att samordna insaterna kring individer som har nedsatt arbetsförmåga och är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna. Regeringen föreslår även att rehabiliteringskoordinator ska bli en ny permanen- tad funktion inom hälso - och sjukvården.
 
För att läsa mer eller anmäla dig till rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård, klicka här.

 

Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.