Course catalogue


  

 • A CEO's Guide to Building Brand Equity Online

  A CEO's Guide to Building Brand Equity Online

  As a business leader, you know the value of a strong brand image and understand the power of the internet in shaping that image among your buyers. But how, exactly, are strong brands built online today and how well is your company doing in that regard?

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 • A practical introduction to eye tracking

  A practical introduction to eye tracking

  Do you know what eye tracking is but think it sounds complicated? Welcome to this course where you can learn from experienced researchers and make mistakes in a safe environment, before you start your own eye tracking project.

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
 • Affärsmannaskap för CIO/IT-Chef, 7,5hp

  Affärsmannaskap för CIO/IT-Chef, 7,5hp

  Detta program är speciellt framtaget för att ge dig som CIO/IT-chef verktygen och språket för att förankra betydelsen av IT inom övriga delar av verksamheten. 

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 • Affärsmannaskap, 7,5hp

  Affärsmannaskap, 7,5hp

  Utbildningen är speciellt framtagen för entreprenörer och naturvetare i strategiska positioner för att komplettera de naturvetenskapliga utbildningarna med ekonomistyrning, marknadsstrategi, organisation och affärsidé.

  TopicInnovation & entreprenörskap
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 • Arbetsmiljö/Psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan?

  Arbetsmiljö/Psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan?

  Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Denna kurs behandlar de nya gränserna i arbetslivet.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 • Arbetsrehabilitering inom IPS, del I, 7,5hp

  Arbetsrehabilitering inom IPS, del I, 7,5hp

  Arbetsrehabilitering inom IPS ges av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Kursdeltagare komptensutvecklas i IPS, som är en av de högst prioriterade psykosociala insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

  TopicMedicin & hälsa
 • Arbetsrätt, 15hp

  Arbetsrätt, 15hp

  Kursen behandlar främst anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 • Arytmimekanismer samt elektrofysiologisk utredning och behandling av takyarytmier

  Arytmimekanismer samt elektrofysiologisk utredning och behandling av takyarytmier

  Utredning och behandling av arytmier är en subspecialitet inom kardiologi, och kunskap om hjärtats elektrofysiologi är grunden till förståelse av arytmimekanismer. Utbildningen sker i samarbete med Arytmikliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, och målsättningen är att bygga en grund för kliniskt arbete inom området.

  TopicMedicin & hälsa
 • Att använda barnkonventionen i praktiken - Grundkurs för yrkesverksamma

  Att använda barnkonventionen i praktiken - Grundkurs för yrkesverksamma

  Sverige har sedan ratificeringen av barnkonventionen 1990 förbundit sig att följa barnkonventionen. Sedan barnkonventionen blev svensk lag 2020 har fokus på barns rättigheter fått ytterligare uppmärksamhet, vilket också väcker frågor kring vad barnkonventionen som lag betyder i praktiken och för den egna verksamheten. Med beslutet att göra barnkonventionen till svensk lag framträder också komplexiteten i tolkningen och tillämpningen av barnets rättigheter och därmed synliggörs och aktualiseras nya kunskapsbehov i offentlig verksamhet.

 • Barnintensivvård för sjuksköterskor, 7,5hp (A)

  Barnintensivvård för sjuksköterskor, 7,5hp (A)

  Genom fördjupade teoretiska och kliniska kunskaper ämnar kursen att kompetensutveckla specialistsjuksköterskor inom barnintensivvård.

  TopicMedicin & hälsa
 • Barnkirurgisk omvårdnad

  Barnkirurgisk omvårdnad

  Kursen fokuserar på barn- och familjecentrerad vård vid olika barnkirurgiska tillstånd. Stor vikt kommer att läggas på pre- och postoperativ omvårdnad samt uppföljning. 

  TopicMedicin & hälsa
 • Black-Spot Analysis and Treatment

  Black-Spot Analysis and Treatment

  Black-spot Analysis and Treatment aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in the analysis and treatment of black-spots.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 • Bostads- och hyresrättsjuridik

  Bostads- och hyresrättsjuridik

  Kursen i bostads- och hyresrättsjuridik erbjuds som uppdragsutbildning och motsvarar 15 högskolepoäng. Det huvudsakliga syftet är att kursdeltagaren ska förvärva sådana kunskaper om boenderätten och i rättslig problemlösningsteknik som behövs för att lösa komplicerade problem med anknytning till boenderättens centrala delar.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 • Certifierad utbildare i FUNCA

  Certifierad utbildare i FUNCA

  Funca är ett digitalt arbetsverktyg för personal som arbetar med vuxna personer inom LSS, personkrets 1 och 2. Verktyget ger stöd i att kartlägga och minska förekomst och allvarlighetsgrad av utmanande beteende, tvångs- och begränsningsåtgärder, samt användning av läkemedel. 

  TopicMedicin & hälsa
 • Clinical Trials towards P3 Medicine - Focus Metabolic Diseases

  Clinical Trials towards P3 Medicine - Focus Metabolic Diseases

  A new course in clinical trials towards P3 medicine with focus on metabolic diseases.

  TopicIn English
  Medicin & hälsa
 • Commercialising Research-Based Ideas

  Commercialising Research-Based Ideas

  - assessing, developing and communicating commercial potential.

  This one-day action-oriented and workshop style course provides academic researchers with an introduction to entrepreneurial processes and practical tools for realising the commercial potential of science-based research ideas.

  TopicIn English
  Innovation & entreprenörskap
 • Developing Digital Strategy to Drive International Growth

  Developing Digital Strategy to Drive International Growth

  This two-day course at Lund University is designed to help mid-sized international companies compete more effectively online.

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 • Education Management, Capacity Building for University Professionals

  Education Management, Capacity Building for University Professionals

  This course offers professionals within higher education to take part of the latest research from global trends to the implications of the learning process through a 3-4 week training programme at Lund University.

  TopicIn English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
  Lärande & pedagogisk utveckling
 • Employer Branding Online: How to Digitally Develop and Manage Strong Corporate Brands

  Employer Branding Online: How to Digitally Develop and Manage Strong Corporate Brands

  Often called the marriage of HR and Marketing, Employer Branding provides HR Departments a distinct advantage in recruiting top talent. How can a company create the type of corporate brand that appeals to prospective employees today?

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Ledarskap, arbetsmiljö & juridik
 • Entrepreneurship, Innovation EcoSystems and Science Parks

  Entrepreneurship, Innovation EcoSystems and Science Parks

  This tailor-made capacity building programme for the development and implementation of National Innovation Systems is given by Lund University in collaboration with key actors from the Swedish National Innovation System.

  TopicIn English
  Innovation & entreprenörskap
 • Evaluation of Road Safety Measures

  Evaluation of Road Safety Measures

  Evaluation of Road Safety Measures aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in evaluating road safety measures through scientific methods and systematic assessments.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 • Familjeterapi vid ätstörning 2021

  Familjeterapi vid ätstörning 2021

  Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn och ungdomar men är även framgångsrik vid behandling av vuxna. Denna utbildning riktar sig till de som arbetar med behandling av de som drabbats av ätstörning.

  TopicMedicin & hälsa
 • Företagsekonomi för lärare på gymnasiet 1-90 (90HP)

  Företagsekonomi för lärare på gymnasiet 1-90 (90HP)

  Kursen, som ges av, Ekonomihögskolan är för dig som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet i företagsekonomi. Som deltagare kommer du att ta del av bredare ämnesorientering såväl som fördjupande kunskaper inom ämnet. Vidare ger kursen dig goda verktyg och träning för att kunna planera och genomföra undervisning i företagsekonomi. 

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 • Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp

  Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp

  Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en distanskurs som utbildar deltagare i den förvaltningsrättsliga regleringen, allmänna förvaltningsrättsliga principer och om offentlighet och sekretess.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 • Gipstekniker, 22,5hp

  Gipstekniker, 22,5hp

  Gipstekniker kompetensutvecklar kursdeltagare i en gips-teknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bland annat anatomi, biomekanik och ortopedi med betoning på frakturlära.

  TopicMedicin & hälsa
 • Grundkurs i medicinsk rätt

  Grundkurs i medicinsk rätt

  För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och för dig som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. 

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Medicin & hälsa
 • Handkirurgi och dess specifika omvårdnad, 7,5 hp

  Handkirurgi och dess specifika omvårdnad, 7,5 hp

  Kursen ges till sjuksköterskor och undersköterskor inom handkirurgisk verksamhet och fördjupar kunskaper om handkirurgisk anatomi, sjukdomar, diagnoser och dess specifika omvårdnad.

  TopicMedicin & hälsa
 • Hjärtsvikt - högspecialiserad behandling och omvårdnad

  Hjärtsvikt - högspecialiserad behandling och omvårdnad

  I samarbete med VO Thoraxkirurgi och VO Hjärt-lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus, (SUS) arrangerar Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet en uppdragsutbildning inom avancerad hjärtsvikt. Detta är ett led i att fördjupa sjuksköterskans kunskaper inom området kardiologisk omvårdnad.

  TopicMedicin & hälsa
 • Hållbarhet från ett Finansmarknadsperspektiv (Sustainability from a Financial Market Perspective)

  Hållbarhet från ett Finansmarknadsperspektiv (Sustainability from a Financial Market Perspective)

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 • Hållbarhet och Riskhantering (Sustainability Risk Management)

  Hållbarhet och Riskhantering (Sustainability Risk Management)

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 • Hållbarhetsrapportering och bestyrkande (Sustainability and Assurance)

  Hållbarhetsrapportering och bestyrkande (Sustainability and Assurance)

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 • Hållbarhetsstyrning (Sustainability Governance)

  Hållbarhetsstyrning (Sustainability Governance)

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 • Infektionssjukvård för sjuksköterskor, 15 hp

  Infektionssjukvård för sjuksköterskor, 15 hp

  Kursen ger en omfattande kunskap om infektionssjukdomar, deras handläggning och behandling. Samarbete med Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

  TopicMedicin & hälsa
 • Inför Kunskapsprovet för läkare

  Inför Kunskapsprovet för läkare

  Förberedande insats inför Kunskapsprovet för läkare utbildad utanför EU / ESS - Unik möjlighet för dig som är läkare och som under våren 2021 planerar att genomföra Socialstyrelsens Kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av dina teoretiska medicinska kunskaper ges du möjlighet att på bästa sätt vara förberedd för att klara Kunskapsprovet och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom skånsk sjukvård.

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 • Intressentengagemang och Väsentlighetsanalys (Stakeholder Engagement and Materiality Analysis)

  Intressentengagemang och Väsentlighetsanalys (Stakeholder Engagement and Materiality Analysis)

  Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
 • Introduction to Information Security, 7.5 credits, SAST01

  Introduction to Information Security, 7.5 credits, SAST01

  This course will give an introduction to the problems we are facing when designing security for computers, mobile devices and web applications. It will also give an overview of the solutions to these problems. The course focus will be on concepts and ideas, not on technical details.

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Teknik, material & design
 • IPS Handledning av praktiken 7,5 hp

  IPS Handledning av praktiken 7,5 hp

  Deltagarna får verktyg för att kunna handleda arbetsspecialister enligt Individual Placement and Support (IPS). Kursen är en fortsättning på IPS del I.

  TopicMedicin & hälsa
 • Juridisk introduktionskurs, 15 hp

  Juridisk introduktionskurs, 15 hp

  Juridisk introduktionskurs ges av juridiska institutionen vid Lunds universitet och är en internetbaserad fristående kurs som motsvarar tio veckors studier. Kursen ämnar ge kunskap kring rättsområden såsom konsumenträtt, rättsteknik och straffrätt

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 • Klinisk genetik och genetisk vägledning 1

  Klinisk genetik och genetisk vägledning 1

  Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad kunskap om klinisk genetik och om hur man kommunicerar och informerar individer och familjer om ärftlig sjukdom. 

  TopicMedicin & hälsa
 • Konst, kultur och hälsa, 7,5 HP

  Konst, kultur och hälsa, 7,5 HP

  I samarbete med Primärvåren i Region Skåne arrangerar Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet en kurs om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg. Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner samt till alla med intresse för det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.  

  TopicMedicin & hälsa
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
 • Kurser i onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor, 7,5-45hp

  Kurser i onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor, 7,5-45hp

  Flexibel utbildning. Avdelning för onkologi och patologi, Lunds universitet erbjuder kurser för dig som är sjuksköterska och arbetar eller ska börja arbeta med cancerpatienter.

  TopicMedicin & hälsa
 • Ledarskap i förändring

  Ledarskap i förändring

  Kursen belyser ledarskapets förändrade villkor och förändringsprocessers betydelse för ledarskapet och chefers arbetssituation.

  TopicLedarskap, arbetsmiljö & juridik
 • Lymfödembehandling

  Lymfödembehandling

  Denna kurs är den första kursen i sitt slag med evidensbaserat upplägg och anordnas av Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet i samarbete med Cancerrehabiliteringen, Skånes universitetssjukhus och Regionalt cancercentrum syd. Målet är att regioner ska få grunden för att kunna etablera ett strukturerat behandlingsupplägg för patienter med cancerrelaterat lymfödem.

  TopicMedicin & hälsa
 • MatchIT - a programming training for newcomers with an interest in IT

  MatchIT - a programming training for newcomers with an interest in IT

  If you are new to Sweden with a completed or even uncompleted technical education, preferably IT-related, we want to present an opportunity for you to learn programming at Lund University. The job market for IT professionals needs more talent!

  TopicDigitalisering – teknik & samhälle
  In English
  Social hållbarhet och samhällsutveckling
  Teknik, material & design
 • MSc in Human Factors and Systems Safety

  MSc in Human Factors and Systems Safety

  A Masters of Science programme for professionals and practitioners within the field of Human Factors and System Safety who wish to further their knowledge in order to meet the challenges of the 21st century.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 • Neurosjukvård

  Neurosjukvård

  Utbildningen ger fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom områdena neurologi och neurokirurgi. 

  TopicMedicin & hälsa
 • Njurmedicin

  Njurmedicin

  Det finns ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom njurmedicin. Därför arrangerar Njurmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus tillsammans med Lunds universitet en uppdragsutbildning inom njurmedicin för sjuksköterskor. 

  TopicMedicin & hälsa
 • Ortopedisk vård och rehabilitering, 15 hp (A)

  Ortopedisk vård och rehabilitering, 15 hp (A)

  Kursen ger fördjupade kunskaper inom ortopediska sjukdomar, vård och rehabilitering. Målgrupp är sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

  TopicMedicin & hälsa
 • Oskyddade trafikanter

  Oskyddade trafikanter

  Kursen erbjuds till yrkesverksamma inom trafik- och samhällsplanering och ämnar utbilda om gångtrafikanter och cyklister i trafiken.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 • Pacemakerbehandling 15 hp

  Pacemakerbehandling 15 hp

  I samarbete med VO Hjärt-och lungmedicin, Pacemakerenheten vid Skånes universitets- sjukhus arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet en grundläggande kurs i pacemakerbehandling. 

  TopicMedicin & hälsa
 • Parkinsons sjukdom, 7,5 hp

  Parkinsons sjukdom, 7,5 hp

  Kursens ges av Institutionen för Hälsovetenskaper i samarbete med Parkinsonakademien och syftar till att ge deltagaren en fördjupad kunskap inom Parkinsons sjukdom.

  TopicMedicin & hälsa
 • Powder Technology in Pharma, Food and Chemistry

  Powder Technology in Pharma, Food and Chemistry

  The aim of the course is twofold: on the one hand, to provide participants with a better understanding of powder products and processes. On the other hand, to supply participants with tools to stimulate new ideas of development and improvement of powder products and processes. At completion of the course, the participant will have gained a basic understanding of modern powder technology.

  TopicIn English
  Teknik, material & design
 • Prekonceptionell hälsa och rådgivning

  Prekonceptionell hälsa och rådgivning

  Kvinnor och mäns levnadsvanor inför graviditet påverkar fostret och det blivande barnets hälsa, och behovet av fortbildning bland personal som möter människor i reproduktiv ålder är omfattande och angeläget. Denna kurs är den första i Sverige inom prekonceptionell hälsa, vilket gör den unik i sitt slag.

  TopicMedicin & hälsa
 • Programmering i textbaserad miljö, 5HP

  Programmering i textbaserad miljö, 5HP

  Kursen erbjuder lärare kunskaper i datalogiskt tänkande och programmering samt verktyg för att
  använda kunskapen i den dagliga undervisningen utifrån det specifika ämnet och gällande styrdokument i skolan.

  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 • Rehabilitation in Hand Surgery

  Rehabilitation in Hand Surgery

  A course focusing on both hand rehabilitation as an inter-professional subject area, and on current research and development within the field.

  TopicIn English
  Medicin & hälsa
 • Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård

  Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvård

  Region Skåne har i dag många rehabiliteringskoordinatorer och nu görs en stor satsning på kompetensutveckling för denna grupp. 

  TopicMedicin & hälsa
 • Reumatologi

  Reumatologi

  Den reumatologiska omvårdnaden har blivit alltmer komplex och sjuksköterskans roll har successivt utvidgats med avancerade arbetsuppgifter som förutsätter fördjupade kunskaper. Inom specialiteten är det också önskvärt med sjuksköterskeledd vård i större omfattning och det finns därför ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor. Därför arrangerar Reumatologklinikerna vid Skånes Universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett i samarbete med Lunds universitet en uppdragsutbildning i Reumatologisk sjukvård.

  TopicMedicin & hälsa
 • Riskanalys och riskvärdering

  Riskanalys och riskvärdering

  Utbildningen syftar till att ge kunskaper om riskvärdering och beslutsfattande.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
 • Road Safety Audit and Inspection

  Road Safety Audit and Inspection

  The content of the course are the specific phases of Road Safety Audit, Procurement, Review, Analysis, Reporting, Arbitration and finalization. Training and practicing in the individual phases in the form of group work and role play.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 • Road Safety Management

  Road Safety Management

  Worldwide, road traffic accidents account for more than 1.3 million deaths each year. In the lines of strengthening the UN Decade of Action for Road Safety, this course aims to further educate professionals in Road Safety Management.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 • Strategisk kollektivtrafikplanering

  Strategisk kollektivtrafikplanering

  Kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Kursen kan ge akademiska poäng (7,5hp)

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 • Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (1-30 HP). Ingår i Lärarlyftet.
  TopicLärande & pedagogisk utveckling
 • Thoraxtransplantation

  Thoraxtransplantation

  Syftet med kursen är att tillgodose behovet av fortbildning för sjuksköterskor inom den sjukhusbaserade transplantationssjukvården. 
   
  TopicMedicin & hälsa
 • Traffic Conflict Technique

  Traffic Conflict Technique

  Traffic Conflict Technique aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in traffic conflict technique.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 • Trafiksäkerhetsgranskning

  Trafiksäkerhetsgranskning

  Kompetensutveckling för yrkesverksamma med erfarenhet av trafiksäkerhetsfrågor i trafiksäkerhetsgranskning.

  TopicSamhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 • Vardag i balans (ViB)

  Vardag i balans (ViB)

  Personer med psykisk ohälsa är en eftersatt grupp i samhället och effektiva rehabiliterings­ former är efterfrågade. Den här kursen är en vidare utbildning för arbetsterapeuter. 

  TopicMedicin & hälsa
 • Von Willebrand Disease - from theory to clinical practice

  Von Willebrand Disease - from theory to clinical practice

  An international, case-oriented course for physicians in need of further training in Von Willebrand Disease.

  TopicIn English
  Medicin & hälsa
 • Vulnerable Road Users

  Vulnerable Road Users

  Vulnerable Road Users provides road safety professionals with knowledge and tools to study and analyse vulnerable road user problems and to propose countermeasures to improve their situation.

  TopicIn English
  Samhällsplanering & hållbar utveckling
  Teknik, material & design
 • Vård av barn och vuxna med allergi, astma och annan överkänslighet, 7,5 hp

  Vård av barn och vuxna med allergi, astma och annan överkänslighet, 7,5 hp

  Kursens syftar till att deltagarna ska kunna arbeta med specialmottagning inom primärvård, speciallistklinik på sjukhus och/eller arbeta på samhällsnivå med tvärprofessionell samverkan.

  TopicMedicin & hälsa