Course catalogue

Topic  
Topic

Advanced Course on Characterisation of Powders within Pharma, Food and Chemistry

Powder characterisation is an essential step for all aspects of powder technology.
The aim of the course is also to answer questions like “Which methods are useful to give me a better understanding of my powder related problems?

Topic
In English
Teknik, material & design

Affärsmannaskap för CIO/IT-Chef, 7,5hp

Detta program är speciellt framtaget för att ge dig som CIO/IT-chef verktygen och språket för att förankra betydelsen av IT inom övriga delar av verksamheten. 

Topic
Ledarskap, organisation & arbetsmiljö

Affärsmannaskap för naturvetare, 7,5hp

Utbildningen är speciellt framtagen för entreprenörer och naturvetare i strategiska positioner för att komplettera de naturvetenskapliga utbildningarna med ekonomistyrning, marknadsstrategi, organisation och affärsidé.

Topic
Innovation & entreprenörskap
Ledarskap, organisation & arbetsmiljö

Arbetsmiljö/Psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan?

Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Denna kurs behandlar de nya gränserna i arbetslivet.

Topic
Ledarskap, organisation & arbetsmiljö

Arbetsrehabilitering inom IPS, del I, 7,5hp

Arbetsrehabilitering inom IPS ges av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Kursdeltagare komptensutvecklas i IPS, som är en av de högst prioriterade psykosociala insatserna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

Topic
Medicin & hälsa

Arbetsrätt, 15hp

Kursen behandlar främst anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

Topic
Ledarskap, organisation & arbetsmiljö

Barnintensivvård för sjuksköterskor, 7,5hp (A)

Genom fördjupade teoretiska och kliniska kunskaper ämnar kursen att kompetensutveckla specialistsjuksköterskor inom barnintensivvård.

Topic
Medicin & hälsa

Black-Spot Analysis and Treatment

Black-spot Analysis and Treatment aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in the analysis and treatment of black-spots.

Topic
In English
Samhällsplanering & hållbar utveckling
Teknik, material & design

Clinical Trials towards P3 Medicine - Focus Metabolic Diseases

A new course in clinical trials towards P3 medicine with focus on metabolic diseases.

Topic
In English

Commercialising Research-Based Ideas

- assessing, developing and communicating commercial potential.

This one-day action-oriented and workshop style course provides academic researchers with an introduction to entrepreneurial processes and practical tools for realising the commercial potential of science-based research ideas.

Topic
In English
Innovation & entreprenörskap

Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer, 30 hp

Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom urologisk vård.

Topic
Medicin & hälsa

Design for Additive Manufacturing

The growth of additive manufacturing (AM, 3D printing) has been exponential in the last few years. Almost all industries have been using AM for many years to manufacture prototypes of both plastic and metal. The challenge today is to use the technology for real production parts.

Topic
In English
Teknik, material & design

Design Thinking for Strategic Innovation Leadership

Design thinking for Strategic Innovation Leadership is focused on the connection between leadership and a strong capability to innovate, in fostering an organization with the ability to meet demanding and sometimes conflicting needs from existing and potential customers, in industries facing fierce competition.

Topic
Innovation & entreprenörskap
Ledarskap, organisation & arbetsmiljö
Teknik, material & design

Det globala klassrummet - för lärare i gymnasiet, 7,5 hp

Introduktionskurs i svenska som andraspråk för lärare som undervisar i gymnasiet.

Topic
Lärande & pedagogisk utveckling

Det globala klassrummet - för lärare i kommunal vuxenutbildning, 7,5hp

Introduktionskurs i svenska som andraspråk för lärare som undervisar i kommunal vuxenutbildning.

Topic
Lärande & pedagogisk utveckling

Det globala klassrummet - för lärare i åk 7-9, 7,5 hp

Introduktionskurs i svenska som andraspråk för lärare som undervisar i åk 7-9.

Topic
Lärande & pedagogisk utveckling

Education Management, Capacity Building for University Professionals

This course offers professionals within higher education to take part of the latest research from global trends to the implications of the learning process through a 3-4 week training programme at Lund University.

Topic
In English
Ledarskap, organisation & arbetsmiljö
Lärande & pedagogisk utveckling

Entrepreneurship, Innovation EcoSystems and Science Parks

This tailor-made capacity building programme for the development and implementation of National Innovation Systems is given by Lund University in collaboration with key actors from the Swedish National Innovation System.

Topic
In English
Innovation & entreprenörskap

Evaluation of Road Safety Measures

Evaluation of Road Safety Measures aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in evaluating road safety measures through scientific methods and systematic assessments.

Topic
In English
Samhällsplanering & hållbar utveckling
Teknik, material & design

Familjeterapi vid ätstörning

Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn och ungdomar men är även framgångsrik vid behandling av vuxna. Denna utbildning riktar sig till de som arbetar med behandling av de som drabbats av ätstörning.

Topic
Medicin & hälsa

Fire Evacuation Design - online course Second Edition

Fire evacuation design is an online course given at Lund University. The aim of the course is that you should be able to understand the evacuation process in case of fire in a building by using human behaviour theories and performing evacuation simulations.

Topic
Digitalisering – teknik & samhälle
In English
Ledarskap, organisation & arbetsmiljö
Samhällsplanering & hållbar utveckling
Teknik, material & design

Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet.

Denna kurs från Nationellt resurscentrum för fysik erbjuds dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i årskurs 7-9 utan att vara ämnesbehörig. Anmälan öppnar 15 mars på www.antagning.se 

Topic
Lärande & pedagogisk utveckling

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en distanskurs som utbildar deltagare i den förvaltningsrättsliga regleringen, allmänna förvaltningsrättsliga principer och om offentlighet och sekretess.

Topic
Social hållbarhet, juridik & samhällsutveckling

Gipstekniker, 22,5hp

Gipstekniker kompetensutvecklar kursdeltagare i en gips-teknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bland annat anatomi, biomekanik och ortopedi med betoning på frakturlära.

Topic
Medicin & hälsa

Global CRC Online - Child Rights, Classroom and School Management

For 13 years, the successful ITP programme "Child Rights, Classroom and School Management" has been given as commissioned education at Lund University. More than 800 change agents from 29 different countries have participated. Child Right Institute at Lund University, in collaboration with national networks of alumni, now develops a digital platform to continue the support.

Topic
Social hållbarhet, juridik & samhällsutveckling

Handkirurgi och dess specifika omvårdnad, 7,5 hp

Kursen ges till sjuksköterskor och undersköterskor inom handkirurgisk verksamhet och fördjupar kunskaper om handkirurgisk anatomi, sjukdomar, diagnoser och dess specifika omvårdnad.

Topic
Medicin & hälsa

Infektionssjukvård för sjuksköterskor, 15 hp

Kursen ger en omfattande kunskap om infektionssjukdomar, deras handläggning och behandling. Samarbete med Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Topic
Medicin & hälsa

Inför Kunskapsprovet för läkare

Förberedande insats inför Kunskapsprovet för läkare utbildad utanför EU / ESS - Unik möjlighet för dig som är läkare och som under våren 2018 planerar att genomföra Socialstyrelsens Kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av dina teoretiska medicinska kunskaper ges du möjlighet att på bästa sätt vara förberedd för att klara Kunskapsprovet och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom skånsk sjukvård.

Topic
Medicin & hälsa
Social hållbarhet, juridik & samhällsutveckling

Introduction to Information Security, 7.5 credits, SAST01

This course will give an introduction to the problems we are facing when designing security for computers, mobile devices and web applications. It will also give an overview of the solutions to these problems. The course focus will be on concepts and ideas, not on technical details.

Topic
Digitalisering – teknik & samhälle
In English
Teknik, material & design

IPS Handledning av praktiken 7,5 hp

Deltagarna får verktyg för att kunna handleda arbetsspecialister enligt Individual Placement and Support (IPS). Kursen är en fortsättning på IPS del I.

Topic
Medicin & hälsa

Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90hp). Ingår i Lärarlyftet.

Denna kurs från Juridiska fakulteten vid Lunds universitet erbjuds dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan utan att vara ämnesbehörig. Anmälan öppnar 15 mars på www.antagning.se

Topic
Lärande & pedagogisk utveckling

Juridisk introduktionskurs, 15 hp

Juridisk introduktionskurs ges av juridiska institutionen vid Lunds universitet och är en internetbaserad fristående kurs som motsvarar tio veckors studier. Kursen ämnar ge kunskap rättsområden såsom konsumenträtt, rättsteknik och straffrätt

Topic
Social hållbarhet, juridik & samhällsutveckling

Kurser i onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor, 7,5-45hp

Flexibel utbildning. Avdelning för onkologi och patologi, Lunds universitet erbjuder kurser för dig som är sjuksköterska och arbetar eller ska börja arbeta med cancerpatienter.

Topic
Medicin & hälsa

Ledarskap i förändring

Kursen belyser ledarskapets förändrade villkor och förändringsprocessers betydelse för ledarskapet och chefers arbetssituation.

Topic
Ledarskap, organisation & arbetsmiljö

Low Temperature Technology

Low temperature technology is a comparatively young engineering branch with future potential and is indispensible for accelerator and space technology, some medical technologies, industry, superconductivity and basic research.

Topic
In English
Teknik, material & design

LUBcat i disken

Next course session starts: 17 April, 2018

Genomgång av nya bibliotekssystemet LUBcat. 

MSc in Human Factors and Systems Safety

A Masters of Science programme for professionals and practitioners within the field of Human Factors and System Safety who wish to further their knowledge in order to meet the challenges of the 21st century.

Topic
In English
Samhällsplanering & hållbar utveckling
Teknik, material & design

Nyanlända elevers skolframgång

Kursen erbjuder kompetensutveckling för arbetsgrupper som arbetar med nyanlända elever och som tillhör samma huvudman eller skolenhet.

Topic
Lärande & pedagogisk utveckling

När kultur är resans mål

Syftet med kursen är att stimulera kommunerna i Skåne och Blekinge att samarbeta över politikområdes- och förvaltningsgränserna med att skapa bättre förutsättningar för tillväxt inom kulturella och kreativa näringar särskilt knutet till kulturturism, och att kvalificera det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet genom att stärka den forskningsbaserade kunskapen inom målgruppen.

Ortopedisk vård och rehabilitering, 15 hp (A)

Kursen ger fördjupade kunskaper inom ortopediska sjukdomar, vård och rehabilitering. Målgrupp är sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Topic
Medicin & hälsa

Oskyddade trafikanter

Kursen erbjuds till yrkesverksamma inom trafik- och samhällsplanering och ämnar utbilda om gångtrafikanter och cyklister i trafiken.

Topic
Samhällsplanering & hållbar utveckling
Teknik, material & design

Parkinsons sjukdom, 7,5 hp

Kursens ges av Institutionen för Hälsovetenskaper i samarbete med Parkinsonakademien och syftar till att ge deltagaren en fördjupad kunskap inom Parkinsons sjukdom.

Topic
Medicin & hälsa

Powder Technology in Pharma, Food and Chemistry

The aim of the course is twofold: on the one hand, to provide participants with a better understanding of powder products and processes. On the other hand, to supply participants with tools to stimulate new ideas of development and improvement of powder products and processes. At completion of the course, the participant will have gained a basic understanding of modern powder technology.

Topic
In English
Teknik, material & design

Rehabilitation in Hand Surgery

A course focusing on both hand rehabilitation as an inter-professional subject area, and on current research and development within the field.

Topic
In English
Medicin & hälsa

Riskanalys och riskvärdering

Utbildningen syftar till att ge kunskaper om riskvärdering och beslutsfattande.

Topic
Samhällsplanering & hållbar utveckling

Road Safety Audit and Inspection

The content of the course are the specific phases of Road Safety Audit, Procurement, Review, Analysis, Reporting, Arbitration and finalization. Training and practicing in the individual phases in the form of group work and role play.

Topic
In English
Samhällsplanering & hållbar utveckling
Teknik, material & design

Road Safety Management

Worldwide, road traffic accidents account for more than 1.3 million deaths each year. In the lines of strengthening the UN Decade of Action for Road Safety, this course aims to further educate professionals in Road Safety Management.

Topic
In English
Samhällsplanering & hållbar utveckling
Teknik, material & design

Straff- och processrätt 15hp

Kursen syftar bland annat till att ge dig en helhetsbild av brottsligheten, den allmänna processen i brottmål och den allmänna civilprocessen inklusive alternativa former för tvistlösning. 

Strategisk kollektivtrafikplanering

Kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Kursen kan ge akademiska poäng (7,5hp)

Topic
Samhällsplanering & hållbar utveckling
Teknik, material & design

Studiehandleda på modersmål, 7,5 hp

Distanskurs som riktar sig till dig som är studiehandledare i grundskolan eller gymnasiet. Kursen innehåller kunskap och förståelse för hur en omsorgsfullt utarbetad studiehandledning i enlighet med kurs- och ämnesplaner kan påverka och förbättra de nyanlända och flerspråkiga elevernas lärande i alla ämnen. 

Topic
Lärande & pedagogisk utveckling

Summer Academy for Young Professionals

The Summer Academy for Young Professionals (SAYP) is a training programme for young professionals from Belarus, Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Sweden and Ukraine. Within SAYP, Lund University is organising a thematic module with a focus on decentralisation within public administration and how human rights can be implemented on a regional and local level.

Topic
In English
Ledarskap, organisation & arbetsmiljö
Social hållbarhet, juridik & samhällsutveckling

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (1-30 HP). Ingår i Lärarlyftet.

Anmälan till Lärarlyftet i svenska som andraspråk är nu stängd.

Topic
Lärande & pedagogisk utveckling

Traffic Conflict Technique

Traffic Conflict Technique aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in traffic conflict technique.

Topic
In English
Samhällsplanering & hållbar utveckling
Teknik, material & design

Trafiksäkerhetsgranskning

Kompetensutveckling för yrkesverksamma med erfarenhet av trafiksäkerhetsfrågor i trafiksäkerhetsgranskning.

Topic
Samhällsplanering & hållbar utveckling
Teknik, material & design

Undervisa i modersmål, 7,5 hp

Distanskurs som riktar sig till dig som är modersmålslärare. I kursen erbjuds du kunskap och förståelse för hur en språkutvecklande modersmålsundervisning av hög kvalitet kan förbättra de nyanlända elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. 

Topic
Lärande & pedagogisk utveckling

Web & Systems Development - Fast Track to the Labour Market, 30 credits

This project aims to provide foreign academics with a background in the IS/IT field with a fast track to the labour market. Sweden has a shortage of mainly web and systems developers thus the purpose of this project is to provide training in programming, databases and project management.

Topic
Digitalisering – teknik & samhälle
In English
Social hållbarhet, juridik & samhällsutveckling
Teknik, material & design

Von Willebrand Disease - from theory to clinical practice

An international, case-oriented course for physicians in need of further training in Von Willebrand Disease.

Topic
In English
Medicin & hälsa

Vulnerable Road Users

Vulnerable Road Users provides road safety professionals with knowledge and tools to study and analyse vulnerable road user problems and to propose countermeasures to improve their situation.

Topic
In English
Samhällsplanering & hållbar utveckling
Teknik, material & design

Vård av barn och vuxna med allergi, astma och annan överkänslighet, 7,5 hp

Kursens syftar till att deltagarna ska kunna arbeta med specialmottagning inom primärvård, speciallistklinik på sjukhus och/eller arbeta på samhällsnivå med tvärprofessionell samverkan.

Topic
Medicin & hälsa