Vård av barn och vuxna med allergi, astma och annan överkänslighet, 7,5 hp

Bild på familj och miljö.

Vård av barn och vuxna med allergi, astma och annan överkänslighet, 7,5 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Kursen ges som uppdragsutbildning och vänder sig till sjuksköterskor, dietister, arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom primärvård, öppenvårdsmottagning och slutenvård som önskar erhålla fördjupad specialkompetens inom området astma, allergi och annan överkänslighet.

SYFTE & MÅL

Kursens syftar till att deltagaren ska kunna arbeta med specialmottagning inom primärvård, speciallistklinik på sjukhus och/eller arbeta på samhällsnivå med tvärprofessionell samverkan.

MÅLGRUPP

Sjuksköterskor, dietister, arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom primärvård, öppenvårdsmottagning och slutenvård.

KURSINNEHÅLL

Kursen vård av barn och vuxna med allergi, astma och annan överkänslighet innehåller följande teman:

 • Immunologi vid allergisjukdomar
 • Epidemiolog och vetenskapliga metoder
 • Diagnostik vid allergi och astma
 • Behandlingsstrategier och specifik omvårdnad
 • Primär- sekundär- och tertiärprevention
 • Genusperspektiv med fokus på skillnader hos
 •    barn, unga och vuxna
 • Pedagogiska metoder och samtalsmetodik
 • Dokumentation
 • Utvärdering av förbättrings- och kvalitetsarbete
 • Utvärdering av patient- anhörigundervisning
 • Aktuell forskning/vetenskapliga artiklar

ARBETSFORM

Provmoment
Allergi och astma I 3,5 hp
Allergi och astma II 4 hpK

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Undervisning och studerandeaktiviteter syftar till att utveckla en fördjupad förståelse hos deltagaren och karakteriseras av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Olika arbetsformer används, såsom individuellt arbete, gruppuppgifter, seminarier och föreläsningar.

KURSANSVARIGA

Birgitta Jagorstrand, Utbildningskoordinator, 
Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL - KAAK
 

Ulrika Berg, Utbildningskoordinator, 
Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL - KAAK

Leif Bjermer, Professor, 
Lungmedicin- och Allergologi, Lunds universitet

 

 

 


 

Behörighet

Särskild behörighet
 • Legitimerad sjuksköterska, dietist, arbetsterapeut eller sjukgymnast med minst 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande.
 • Yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska, dietist, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
 • Godkänd kurs: Vård vid allergi och astma, 15 hp eller motsvarande.

Plats

Undervisningen sker i Lund

Antal deltagare

Max deltagarantal är 25. Vid färre deltagare än 20 kan kursen komma att ställas in. 

Pris per deltagare

13 800 SEK exklusive moms. Prisjustering nedåt kan bli aktuellt(dvs lägre pris) pga eventuell delfinansiering från läkemedelsföretag och medicin tekniska företag.

Kontakt

För information gällande behörighet och kursinnehåll:
Birgitta Jagorstrand, Utbildningskoordinator
Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL - KAAK.
telefon: 046-175627,
mobil: 070-5486806,
birgitta.jagorstrand@med.lu.se
 
Ulrika Berg
Utbildningskoordinator
Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL - KAAK

För övriga frågor och anmälan
Camilla Björklund, Lund University Commissioned Education
telefon: 046 2227161,
camilla.bjorklund@education.lu.se
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.