Företagsekonomi för lärare på gymnasiet 1-90 (90HP). Ingår i Lärarlyftet.

Bild på kvinna vid dator.

FÖRETAGSEKONOMI FÖR LÄRARE PÅ GYMNASIET, 90HP (1-90HP)Klicka här för att anmäla dig.


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET | INGÅR I LÄRARLYFTET

Välkommen till kurs i företagsekonomi hösten 2021!  
Kursen ges av företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och vänder sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i gymnasieskolan utan att vara ämnesbehörig.

MÅLGRUPP

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig. Se mer information om behörighet på Skolverkets hemsida.
Huvudmannen måste godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursens 90 hp i företagsekonomi är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet. Kursen ges på halvfart med start i augusti 2021.

Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter det egna schemat. Kursen består av föreläsningar, seminarier avseende såväl ämnesteori som ämnesdidaktik, handledning, öppna frågestunder och kontinuerlig möjlighet för kursdeltagarna att kontakta såväl varandra som lärare på kursen. Inom ramen för kursen används också en rad digitala verktyg såsom programvaror och databaser, likväl som olika typer av hårdvara.

DELKURSER

Delkurs 1: (30 hp)
Den första delkursen börjar brett med empirisk och teoretisk allmänorientering och underliggande teoretiska begrepp och smalnar sedan av mot företagsekonomiska begrepp och modeller. Delkursen består av fyra olika underkurser.

Delkurs 2: (30 hp)
Följande delkurs består av fördjupade studier inom varje deldisciplin. Detta organiseras i enskilda delkurser. Delkursen består av fyra olika underkurser.

Delkurs 3: (10 hp)
Den tredje delkursen syftar till att knyta samman specifika kunskaper från de olika deldisciplinerna. Strategiaspekter och långsiktiga avvägningar införs här som en ytterligare dimension i företagsekonomi.

Delkurs 4: (10 hp)
Delkurs fyra ägnas åt att förbereda ett utbildningsmaterial i form av ett ”case”, dvs en sammanhållen fallbeskrivning.

Delkurs 5: (10 hp)
Den sista och avslutande delkursen består av ett ”gesällprov” där deltagaren med utgångspunkt i nyss nämnda fallbeskrivning ska planera och genomföra undervisning och examination.

 

 

Anmäl dig här

Kurskod: LLYU86

Ordinarie sökperiod

15 mars - 15 april 2021. Vi tar även in sena anmälningar t.o.m 1 september. 

Start- och slutdatum

Augusti 2021 - juni 2023.

Studietakt

Halvfart (50%).

Format

Distans. 

Kursbeskrivning

Klicka här för att komma till kursbeskrivningen.

Frågor om kursinnehåll

Ekonomihögskolan

Frågor om behörighet och urval

UHR Antagningsservice
Tlfn: 0771-550720

Frågor kring regelverk, statsbidrag och lärarlegitimation

Skolverkets upplysningstjänst
Tlfn: 08-52733200
 

Övriga frågor

Lund University Commissioned Education
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.