Arbetsmiljö/Psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan? (före uppd.)

Arbetsmiljö - Ska du gå hem redan?

UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs från Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet om psykosocial arbetsmiljö erbjuds arbetsmiljöansvariga och skyddsombud.

INNEHÅLL

En utbildning om psykosocial arbetsmiljö med fokus på nya gränser i arbetslivet.
 
Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Arbetstidens längd och förläggning har gått från att vara strikt reglerad och avgränsad från fritiden till att bli alltmer uppgiftsorienterad och gränslös. Denna utveckling kan skapa oklarheter kring vad som är att betrakta som arbetstid.
 
Utbildningen fokuserar på hur arbetsmiljön påverkas av de otydliga gränserna, hur gemensamma spelregler för arbetet kan diskuteras fram på arbetsplatserna samt hur man kan ta tillvara på de positiva aspekterna av det nya sättet att arbeta.
 
Under utbildningen får deltagarna:
  • en belysning av arbetsmiljöaspekter som är relaterade till arbetslivets nya gränser, bland annat hur arbetstagare förhåller sig till förväntningar på tillgänglighet
  • insikt i teknikanvändning, normer och individuella strategier för att hantera de nya kraven och möjligheter i arbetslivet
  • diskutera verklighetsbaserade händelser
  • handlingsstrategier att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen.

METOD

Vår pedagogik grundas på tvärvetenskapliga infallsvinklar och problembaserat
lärande där kursdeltagarna arbetar utifrån den egna yrkesvardagen. Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

MÅLGRUPP

Vi ser gärna att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

OM FÖRELÄSARNA

Calle Rosengren, fil.dr i arbetsvetenskap, bedriver forskning kring arbetsvillkoren
i kunskapsintensiva arbeten, med ett särskilt fokus på frågor som rör arbetstid. Han har kompetens inom områdena organisationskultur, psykosocial arbetsmiljö, work-life balance samt self-leadership.
 
Mikael Ottosson, fil dr i historia, bedriver forskning om den förändring arbetslivets villkor och sociala relationer genomgår. I centrum för hans forskning står frågor kring vilken roll som förtroende och lojalitet har i den normbildning som rör arbetstid. Han har också studerat hur synen på arbetet och dess värde har förändrats.

ARBETSMILJÖHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Under arbetsmiljöhögskolans (AMH) tak samlar Lunds universitet sin kompetens inom området för arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor samt ledarskapsfrågor. Arbetsmiljöhögskolan verkar i tre områden: forskning, utbildning och nätverksbyggande både inom och utanför Lunds universitet. Med stöd av dagens kunskapsbas och aktuell forskning skräddarsyr vi uppdragsutbildningar som passar dina behov och önskemål.

Kursdeltagare

Kursen erbjuds till dig som är yrkesverksam.

Arbetsmiljöhögskolan är kursleverantör till AFA försäkringar; dvs de arbetsgivare som är medlemmar i AFA försäkringar som har minst en anställd, kan söka stöd från AFA försäkringar för denna kursdag.

Kursperiod

Under hösten 2016 ges kursen under följande tre tillfällen:
 
21/9 - sista anm dag 6/9
18/10 - sista anm dag 4/10
22/11 - sista anm dag 8/11
 
Kursen kan också ges till enskild beställare. Kontakta kursadministration för vidare information.

Plats

Kursen ges på Lunds universitet.

Antal deltagare

Max 25 och lägst 20 för kursstart

Pris per deltagare

4 700:- exkl. moms

Kontakt

Vid frågor om innehåll, kontakta Calle Rosengren, calle.rosengren@wts.lu.se.
 
Vid frågor om kursadministration, kontakta Carina Argelius, carina.argelius@education.lu.se.

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet. Välkommen att kontakta oss för mer information! Carina Argelius, carina.argelius@education.lu.se, +46708 936928