Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp

FÖRVALTNINGSRÄTT MED OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS, 15 HP


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

 

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess ges av juridiska fakulteten vid Lunds universitet är en internetbaserad distanskurs på halvfart som ges under höst- och vårterminen. Kursen bildar kursdeltagare i förvaltningsrättsliga regleringen, allmänna förvaltningsrättsliga principer samt om offentlighet och sekretess.

OM KURSEN

När du vill och när du kan. På våra distanskurser i juridik får du mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med studierna genom ett väl utarbetat virtuellt klassrum där deltagare kan se föreläsningar, göra övningsuppgifter och diskutera kursen med kursens coacher och övriga deltagare. Disputerade lärare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansvarar för kursinnehållet.

Det som skiljer våra distanskurser från de kurser vi ger på plats på Juridiska fakulteten i Lund är din möjlighet att kombinera studierna med arbete eller andra utbildningar. Du väljer själv tid och plats för dina studier.

FÖRKUNSKAPSKRAV - Inga formella intyg krävs

Det krävs förkunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskoleutbildning för att kunna tillgodogöra sig innehållet i en uppdragsutbildning, vare sig kursen är poänggivande eller inte. Ett aktivt yrkesliv och livserfarenhet innebär ofta att dessa kunskaper förvärvats utan att det finns formella bevis för det. Det innebär att inga betyg eller andra intyg på förkunskaper behövs för att kunna antas till en uppdragsutbildning, även om kursen är poänggivande.

INNEHÅLL

Kursen ska ge kunskap om den förvaltningsrättsliga regleringen, om allmänna förvaltningsrättsliga principer samt om offentlighet och sekretess. Kursen behandlar dessutom grunderna inom den speciella förvaltningsrätten och kommunernas och den offentliga organisationens uppbyggnad. Kursen inleds med ett avsnitt om juridisk metod samt grunderna för det svenska rättssystemet och europarätten.

Kursen behandlar följande områden:

 • Rättsteknik
 • Den offentliga rättens särdrag
 • De förvaltningsrättsliga subjekten
 • Europarätt
 • Offentlighet och sekretess
 • Speciell förvaltningsrätt
 • Förvaltningslagens och förvaltningsprocesslagens tillämpningsområden
 • Ärende och beslut
 • Myndigheternas serviceskyldighet
 • Förvaltningsförfarandet
 • Besvärsförfarandet
 • Extraordinära prövningsmöjligheter

STUDIETAKT

Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en Internetbaserad fristående distanskurs och omfattar motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Studietakten anpassas i samråd med deltagare utifrån behov.

UNDERVISNING

Kursen är en internetbaserad distanskurs. Undervisningsunderlag och stöd finns tillgängligt i kursens virtuella klassrum och på diskussionsforumet kursrummet. Som inlärningsstöd erbjuds även icke-obligatoriska övningsuppgifter med frågor hämtade från extentor. Dina svar skickas in och rättas av oss. Efter varje delföreläsning följer även ett självrättande kunskapsprov med flervalsfrågor.

EXAMINATION

Kursens examineras genom individuella inlämningsuppgifter motsvarande 9hp samt en avslutande salstentamen. För att skriva salstentamen måste samtliga inlämningsuppgifter vara godkända.

Betyg: På kursen används som betyg något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Information

Kursen ges som uppdragskurs, med finansiering av deltagarens arbetsgivare. I detta fall gäller inga specifika behörighetskrav. Platsgaranti.

Prisuppgift

Pris 19.000 kr exkl moms.

Kontakt

Juridiska fakultetens nätkurskontor
Har du frågor?
Mail: uppdragsutbildning@jur.lu.se
Telefon: 046 – 222 11 56

För mer information och anmälan:

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.