Inför Kunskapsprovet för läkare

Distans insats - Inför Kunskapsprovet för läkare


LUNDS UNIVERSITET | REGION SKÅNE | ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Unik möjlighet för dig som är läkare och som under hösten 2020 planerar att genomföra Socialstyrelsens Kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av dina teoretiska medicinska kunskaper ges du möjlighet att på bästa sätt vara förberedd för att klara Kunskapsprovet och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård.

Är du utländsk läkare utbildad utanför EU/EES och vill förbereda dig inför kunskapsprovet på distans?

Just nu kollar vi av intresset för att genomföra en insats på distans för utländska läkare under hösten 2020. Vänligen anmäl ditt intresse genom att klicka på knappen "intresseanmälan" ovan.
 
Anmäl ditt intresse tidigt så ökar möjligheten att insatsen startar. 
 
 ***Insatsen kommer endast att starta under förutsättning att tillräckligt många kandidater uppfyller kraven och att avtal mellan alla parter är på plats för att genomföra insatsen.***

Förbered dig inför Socialstyrelsens Kunskapsprov

Syftet med projektet är att förbereda läkare utbildade utanför EU/EES inför Kunskapsprovet. Under 15 veckor går deltagarna igenom samtliga ämnen inom läkarprogrammet, detta med stöd av lärare som undervisar på läkarprogrammet vid Lunds universitet, Medicinska fakulteten. Upplägget fokuserar på att repetera teoretiska kunskaper inför kunskapsprovet, detta med stöd från erfarna lärare som stöttas av läkarstudenter från läkarprogrammet.

Upplägg

Studierna kommer att bedrivas på heltid och kan inte kombineras med någon annan aktivitet. Deltagarna kommer att få tillgång till de senaste skriftliga examinationerna från läkarprogrammet vid Lunds universitet och precis som Kunskapsprovet täcker examinationerna alla tio kurser som ingår i läkarprogrammet. Examinationerna har till stor del samma format (flervalsfrågor) som frågorna på Kunskapsprovet och därmed tränas deltagarna på att hantera detta frågeformat på svenska. Vi går även igenom gamla Kunskapsprov för att träna på språk och format, studierna kommer ske självständigt och i grupp. 
 
Under tiden har deltagarna tillgång till relevant litteratur och bearbetat material på Lunds universitets digitala lärplattform Canvas. Deltagarna kommer att ha tillgång till lärare och läkarstudenter för att få stöd och guidning för att bäst förbereda sig inför provet. Här ingår även moment med gästföreläsare av erfarna lärare som undervisar på läkarprogrammet vid Lunds universitet. Då kan särskilt svåra frågor inom respektive ämne diskuteras.

Insatsen är planerat att starta augusti och på till december, 2020. Målet är att deltagarna ska vara väl förberedda inför Kunskapsprovet som ges 1 december, 2020. 
 
***Intresseanmälan stänger 24 maj*** 

Vilka personer söker vi?

• Läkarexamen utanför EU / EES
• Kompletteringsbeslut från Socialstyrelsen
• Svenska 3 eller motsvarande - all undervisning ges på svenska
(även personer utan betyg i svenska 3 kan söka om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt)
• Hög motivation och möjlighet att satsa mycket tid
• Ha för avsikt att genomföra kunskapsprovet 1 december, 2020.
 
**Observera att denna insats ej är CSN-berättigad**

 

Förkunskaper

- Läkarexamen
- Kompletteringsbeslut från Socialstyrelsen
- Svenska 3 eller motsvarande
- Hög motivation och möjlighet att satsa mycket tid

Kursperiod

augusti - december, 2020

Plats

Online

Frågor om utbildningen

Maria Lindborg
HR Strateg, Koncernstab HR
maria.lindborg@skane.se
Region Skåne

Praktiska frågor

Williams Donoso Reyes
Projektkoordinator
Mobil: 073 - 622 98 48 
williams.donoso@education.lu.se
Lund University Commissioned Education
 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.