Inför Kunskapsprovet för läkare

insats på distans - Inför Kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES Ansök här


LUNDS UNIVERSITET | ARBETSFÖRMEDLINGEN | REGION SKÅNE

Vänligen anmäl dig genom att klicka på "Anmäl dig här!". Skicka in din anmälan senast den 4 november.

En unik möjlighet för dig som är läkare och som inom en snar framtid planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av dina teoretiska medicinska kunskaper ges du möjlighet att på bästa sätt vara förberedd för att klara kunskapsprovet och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård. Insatsen ges i samarbete med Lunds universitet, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Förbered dig inför Socialstyrelsens kunskapsprov

Syftet med utbildningen är att förbereda läkare utbildade utanför EU/EES inför kunskapsprovet. Detta gör vi genom att repetera teoretiska kunskaper från läkarprogrammet, med stöd från erfarna lärare på läkarprogrammet vid Lunds universitet och läkarstudenter från läkarprogrammet. Insatsen innehåller även undervisning i svenska där vi fokuserar på språket kopplat till kunskapsprovets utformning. 

Utbildningen sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och är en satsning inom ramen för Snabbspår. Snabbspår är en kedja av insatser, där den här utbildningen är en insats för dig som är ny i Sverige och har erfarenhet eller utbildning inom ett yrke där det finns stort behov av personal. Denna utbildning är tillgänglig för alla i hela Sverige som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

Det finns även ett antal platser via Region Skåne för er som bor i Skåne och inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

Har du gått kompletterande utbildning för läkare och/eller gått denna insats tidigare är du inte prioriterad i urvalsprocessen.

Kursupplägg

Studierna kommer att bedrivas på heltid under 15 veckor och kan inte kombineras med någon annan aktivitet. 

Deltagarna kommer att få tillgång till de senaste skriftliga examinationerna från läkarprogrammet vid Lunds universitet och precis som kunskapsprovet täcker examinationerna alla tio kurser som ingår i läkarprogrammet. Examinationerna har till stor del samma format (flervalsfrågor) som frågorna på kunskapsprovet och därmed tränas deltagarna på att hantera detta frågeformat på svenska. Vi går även igenom gamla kunskapsprov för att träna på språk och format. Studierna kommer ske självständigt och i grupp. 

Under utbildningen har deltagarna tillgång till relevant litteratur och bearbetat material på Lunds universitets digitala lärplattform Canvas. Deltagarna kommer att ha kontakt med lärare och läkarstudenter för att få stöd och guidning för att bäst förbereda sig inför provet. Här ingår även moment med gästföreläsare av erfarna lärare som undervisar på läkarprogrammet vid Lunds universitet. 

All undervising sker på svenska och utbildningen ges på distans.

Urval

Denna utbildning är tillgänglig för alla i hela Sverige som inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det finns även ett antal platser via Region Skåne för dig som bor i Skåne och inte är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Det är ofta fler som söker till denna utbildning än det finns lediga platser. Då görs ett urval för att bestämma vilka som blir antagna. Urvalet görs av Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Lunds universitet.

Vilka personer söker vi?

Du som har:

• Läkarexamen utanför EU/EES

• Granskningsbeslut från Socialstyrelsen

• Intyg på Svenska 3, SVA3, C1 eller godkänd Tisus

• Hög motivation och möjlighet att satsa mycket tid

• För avsikt att genomföra kunskapsprovet i anslutning till avslutat insats

Granskningsbeslut från Socialstyrelsen och intyg på svenskkunskaper ska skickas till inforkunskapsprovet@education.lu.se i samband med ansökan.

Observera att denna insats ej är CSN-berättigad.

**Insatsen kommer endast att starta under förutsättning att tillräckligt många kandidater uppfyller kraven.**

 

 

Kursperiod

23 januari - 10 maj 2023

 
Plats
Distans
 
Sista anmälningsdag
4 november 2022
 
Mer information
Informationsmöte för alla som sökt insatsen sker via Zoom onsdagen den 9 november 2023 kl 09:00-11:00. Länk till mötet skickas efter ansökan.
 
Frågor om ansökan/behörighet
Arbetsförmedlingen 
Mikael Lövdén
 
Region Skåne
Williams Donoso Reyes
Praktiska frågor
Lunds universitet
 
 
   
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.