Utbildning av Trafiksäkerhetsgranskare

elBild på traffik.

UTBILDNING AV TrafiksäkERHETSGRANSKAREAnmäl dig genom att klicka på knappen.


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Utbildningen av Trafiksäkerhetsgranskare ges av Institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola och är utformad i enlighet med TSFS 2011:99. Kursen syftar att kompetensutveckla yrkesverksamma med erfarenhet av trafiksäkerhetsfrågor.  Efter avslutad utbildning är det Transportstyrelen som utfärdar behörighetsbevis efter ansökan om det, förutsatt att sökanden uppfyller alla krav enligt TSFS 2011:99, §15.

 

UPPLÄGG

Kursen är uppdelad i två delar. En teoretisk del med föreläsningar som ges digitalt via Zoom/Teams under 3 halvdagar i september och oktober samt material på lärplattform. Den fysiska delen av kursen består av 2 dagar med bland annat fältbesök, grupparbete, samt workshop i form av rollspel – Möte mellan beställaren, projektören och granskaren. 

Kursdatum: 3 halvdagar (17 sept, 24 sept samt 1 okt mellan 13:00-17:00) 2024, och genomförs online via Zoom/Teams samt 2 dagar i oktober 2024 (23-24 okt 08:30-16:30) på plats vid Tekniska Högskolan i Lund.

BAKGRUND

Vägsäkerhetslagen som trädde i kraft den 19 december 2010 ställer krav på väghållaren att vidta åtgärder för att upprätthålla säkrare vägar. Lagen gäller för de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) vilket för Sveriges del motsvarar landets Europavägar. Väghållaren ska göra en trafiksäkerhetsanalys på ett tidigt stadium av vägplaneringsprocessen. Därefter ska en trafiksäkerhetsgranskare granska planerings- och projekteringsarbetet och redovisa eventuella riskmoment i en rapport. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter skall Trafiksäkerhetsgranskaren ha genomgått utbildning, som följer en kursplan och måste ha behörighetsbevis för att få ta uppdrag som granskare. Transportstyrelsen godkänner trafiksäkerhetsgranskare.

SYFTE OCH MÅL

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna kunskap om trafiksäkerhetsprinciper och träning för att kunna genomföra trafiksäkerhetsgranskning på ett systematiskt och dokumenterat sätt. 

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren ha:

  • övergripande kunspaper om trafiksäkerhet
  • kunna ta fram och sammanställa relevanta granskningsgrunder som behövs för en trafiksäkerhetsgranskning,
  • förstå hur information från en trafiksäkerhetsanalys kan användas vid en trafiksäkerhetsgranskning,
  • grundläggande kunskaper som behövs för att kunna genomföra en trafiksäkerhetsgranskning. 

Kursen riktar sig mot yrkesverksamma ingenjörer som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor samt konsulter, såväl som kommunala Trafikverkets och kommunala tjänstemän.

EXAMINATION

Kursen är inte poänggivande. För att erhålla godkänt kursintyg måste deltagaren klara förtentamen, delta i samtliga moment och klara eftertentamen. Kursen kan komma att ges på engelska, men med beaktning de specifika kraven den Svenska föreskrifterna ger.  

Efter avslutad utbildning är det Transportstyrelen som utfärdar behörighetsbevis efter ansökan om det, förutsatt att sökanden uppfyller alla krav enligt TSFS 2011:99, §15. 

KURSANSVARIG

Kursen ges av insitutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola och avdelningen Trafik och väg. Ansvarig för kursen är professor András Várhelyi som har över 25 års erfarenhet av hållbara transporter, trafiksäkerhet, hastighetsproblemet, förarstöd, ITS-lösningar för trafiksäkerhet, trafiktekniska undersökningar, beteendestudier samt Carmelo DÁgostino universitetslektor och teamledare för trafiksäkerhet och beteende. Läs mer om Trafik och Väg här.

 

Förkunskaper

Erfarenhet av trafiksäkerhetsfrågor

Kursperiod

3 digitala halvdagar (17/9, 24/9 och 1/10) 2024, 2 heldagar på plats i Lund (23/10-24/10, 2024)

Plats

Undervisningen sker online på Zoom/Teams samt 2 dagar i Lund.

Sista anmälningsdag

Anmälan fram till den
12 augusti 2024.
Anmälan är bindande.

Pris per deltagare

16 800 kr exkl moms per person och betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår kursmaterial, kursintyg fältövning, lunch och fika.

Kontakt

András Várhelyi
Trafik och väg
andras.varhelyi@tft.lth.se

Carmelo D Ágostino
Trafik och väg
carmelo.dagostino@tft.lth.se

Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.