Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet. 

Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45hp)


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET | INGÅR I LÄRARLYFTET

Denna kurs från Nationellt resurscentrum för fysik erbjuds dig som har en behörighetsgivande lärarexamen i årskurs 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

MÅLGRUPP

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig. Se mer information på Skolverkets hemsida.

Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

IKT integreras i undervisningen, för bl.a. diskussion, kommunikation, informationssökning, illustration, animeringar, dokumentation och beräkningar. Kursen behandlar också problem och svårigheter med att använda exempel från vardagen i undervisningen. Under kursen diskuteras skillnaden mellan hur ord och uttryck används i fysiken och i människors vardag samt vikten av att i undervisningen göra detta tydligt för eleverna.

Ett fördjupande projektarbete genomförs i den avslutande kursen inom något område av fysiken och omfattar planering, genomförande och utvärdering av något undervisningsmoment relaterat till kursens innehåll. I samband med projektarbetet diskuteras också olika former av bedömning av elevers kunskaper och betygssättning av olika moment.

Examinationen sker genom individuell skriftlig tentamen, individuella inlämningsuppgifter, och projektarbete i grupp. Projektarbetena redovisas såväl skriftligt som muntligt för övriga deltagare. I möjligaste mån ska projekten kopplas till kursdeltagarens egen undervisning. Kursdeltagarna förväntas testa undervisningsinslag i sina klasser.

Kursen består av 6 delkurser:

Delkurs 1: Kraft och rörelse (7,5 hp)
Delkurs 2: Elektricitet och magnetism (7,5 hp)
Delkurs 3: Vågor och svängningar (7,5 hp)
Delkurs 4: Modern fysik och fysikens världsbild (7,5 hp)
Delkurs 5: Astronomi och liv i universum (7,5 hp)
Delkurs 6: Fysik i natur och samhälle (7,5 hp)

För mer information om delkursernas innehåll, se bifogad kursplan i höger kolumn.

UNDERVISNINGSFORM

Kursen ges på distans med några campusträffar på campus i Lund. Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, undervisningsvideo och lista med välvalda korta och relevanta föreläsningar online. Vi använder oss mycket av så kallade ”Flipped Classroom” och ”Peer instructions” för att ge kursdeltagarna innovativa pedagogiska verktyg för sin undervisning.

LÄRANDEMÅL

Kursen avser att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom fysikens huvudområden och i fysikdidaktik, för att i skolans verksamhet tillsammans med eleverna dels kunna diskutera fenomen i vår vardag och omgivning utifrån ett fysikperspektiv och dels kunna visa på hur kunskaper i fysik kan bidra till vår förståelse av viktiga samhällsfrågor. Kursen ger exempel på experiment, observationer, demonstrationer och övningar som kan användas i fysikundervisningen. Kursen är en behörighetsgivande kurs i fysik för lärare i årskurs 7-9. 

 

KURSENS LÄRARE

Kursen leds av ett lärarlag från Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) i samarbete med lärarutbildningen vid Lunds universitet.

 

VALIDERING

Från och med VT 2015 har du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter från tidigare studier och yrkesverksamhet. Med validering menas kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs som du är antagen till. Tillgodoräknandet avser hel kurs eller del av kurs. Detta innebär att om du i praktiken anser att du redan har kunskaper eller färdigheter som beskrivs i lärandemålen kan du be att få dem utvärderade – validerade. På så sätt kan du tillgodoräkna dig ett visst antal högskolepoäng inom kursen och därmed läser du enbart resterande delarna. Om du inte får dina kunskaper validerade får du läsa hela kursen.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om validering får du efter att du har blivit antagen.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: LU-5850L
Kurskod: LLYU64

Du anmäler dig via anmälningsknappen ovan eller via antagning.se. Anmälan är öppen 15 mars - 15 april. Vi tar även in sena anmälningar fram till kursstart.

Start- och slutdatum:

augusti 2024 - juni 2025

 

Studietakt:
Halvfart 50%
 
Studieform:
Distans/campus.  Kursen går på distans, med en del fysiska träffar på campus i Lund. Deltagande i dessa träffar är obligatoriskt.

Kursträffar

I kursen ingår sammanlagt
7 tvådagars campusträffar 

 

Frågor om kursinnehåll

Lukasz Michalak, Nationellt resurscentrum för fysik
Lukasz.michalak@fysik.lu.se
 

Frågor om behörighet och urval

UHR Antagningsservice
Tlfn: 0771-550720

Frågor om regelverk, statsbidrag, lärarlegitimation

Skolverkets upplysningstjänst
Tlfn: 08-527 332 00

Övriga frågor

Lund University Commissioned Education
lararlyftet@education.lu.se
 
 
 
 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.