Arbetsrätt, 15hp

Foto på universitetshuset.

ArbetsRätt, 15 HP


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

När du vill, var du vill. På våra distanskurser i juridik får du mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med studierna genom ett väl utarbetat virtuellt klassrum där deltagare kan se föreläsningar, göra övningsuppgifter och diskutera kursen med kursens coacher och övriga deltagare. Disputerade lärare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansvarar för kursinnehållet som fokuserar på anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

OM KURSEN

Kursen i Arbetsrätt går normalt på halvfart på vår- och hösttermin (20 veckor) och på helfart under sommaren (10 veckor).

FÖRKUNSKAPSKRAV - Inga formella intyg krävs

Det krävs förkunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskoleutbildning för att kunna tillgodogöra sig innehållet i en uppdragsutbildning, vare sig kursen är poänggivande eller inte. Ett aktivt yrkesliv och livserfarenhet innebär ofta att dessa kunskaper förvärvats utan att det finns formella bevis för det. Det innebär att inga betyg eller andra intyg på förkunskaper behövs för att kunna antas till en uppdragsutbildning, även om kursen är poänggivande.

STUDIETAKT

Vår pedagogik grundas på tvärvetenskapliga infallsvinklar och problembaserat lärande där kursdeltagarna arbetar utifrån den egna yrkesvardagen.

INNEHÅLL

Kursen behandlar främst anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten. Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till juridisk metod med inriktning på arbetsrätt. Därefter följer en grundläggande avtalsrättslig del.

I avsnittet anställningsavtalet behandlas bland annat följande:

 • Anställningsavtalets ingående och upphörande.
 • Anställningsavtalets innehåll och hur det kan förändras.
 • Gränserna för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.
 • Arbetstidslagstiftning, arbetsmiljö och ledighetslagstiftning.

I avsnittet kollektivavtalssystemet behandlas bland annat följande:

 • Fackföreningarnas betydelse på arbetsmarknaden.
 • Strejkrätten och lönesättning.
 • MBL-förhandlingar.
 • Kollektivavtalens tvingande verkan för arbetsgivare och arbetstagare.

I avsnittet diskrimineringsrätt behandlas bland annat följande:

 • Diskrimineringslagstiftningens uppbyggnad.
 • Regleringen av aktiva åtgärder och diskrimineringsförbud.
 • Skillnader mellan olika diskrimineringsgrunder.

UNDERVISNING

Kursen är en internetbaserad distanskurs. Undervisningsunderlag och stöd finns tillgängligt i kursens virtuella klassrum och på diskussionsforumet kursrummet. Som inlärningsstöd erbjuds även icke-obligatoriska övningsuppgifter med frågor hämtade från extentor. Dina svar skickas in och rättas av oss. Efter varje delföreläsning följer även ett självrättande kunskapsprov med flervalsfrågor.

EXAMINATION

Kursens examineras genom individuella inlämningsuppgifter motsvarande 9hp samt en avslutande salstentamen. För att skriva salstentamen måste samtliga inlämningsuppgifter vara godkända.

Betyg: På kursen används som betyg något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

 

Information

Kursen ges som uppdragskurs, med finansiering av deltagarens arbetsgivare. I detta fall gäller inga specifika behörighetskrav. Platsgaranti.

Prisuppgift

19000kr exkl moms

Kontakt

Juridiska fakultetens nätkurskontor
Har du frågor?
Mail: uppdragsutbildning@jur.lu.se
Telefon: 046 – 222 11 56

För mer information och anmälan:

Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.