Arbetsrätt, 15hp

Arbetsrätt, 15 Hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

När du vill, var du vill. På våra distanskurser i juridik får du mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med studierna genom ett väl utarbetat virtuellt klassrum där deltagare kan se föreläsningar, göra övningsuppgifter och diskutera kursen med kursens coacher och övriga deltagare. Disputerade lärare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansvarar för kursinnehållet som fokuserar på anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

OM KURSEN

När du vill, var du vill. På våra distanskurser i juridik får du mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med studierna genom ett väl utarbetat virtuellt klassrum där deltagare kan se föreläsningar, göra övningsuppgifter och diskutera kursen med kursens coacher och övriga deltagare. Disputerade lärare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansvarar för kursinnehållet som fokuserar på anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

STUDIETAKT

Kursen i Arbetsrätt går normalt på halvfart på vår- och hösttermin (20 veckor) och på helfart under sommaren (10 veckor).

INNEHÅLL

Kursen behandlar främst anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten. Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till juridisk metod med inriktning på arbetsrätt. Därefter följer en grundläggande avtalsrättslig del.

I avsnittet anställningsavtalet behandlas bland annat följande:

 • Anställningsavtalets ingående och upphörande.
 • Anställningsavtalets innehåll och hur det kan förändras.
 • Gränserna för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.
 • Arbetstidslagstiftning, arbetsmiljö och ledighetslagstiftning.

I avsnittet kollektivavtalssystemet behandlas bland annat följande:

 • Fackföreningarnas betydelse på arbetsmarknaden.
 • Strejkrätten och lönesättning.
 • MBL-förhandlingar.
 • Kollektivavtalens tvingande verkan för arbetsgivare och arbetstagare.

I avsnittet diskrimineringsrätt behandlas bland annat följande:

 • Diskrimineringslagstiftningens uppbyggnad.
 • Regleringen av aktiva åtgärder och diskrimineringsförbud.
 • Skillnader mellan olika diskrimineringsgrunder.

UNDERVISNING

Kursen är en internetbaserad distanskurs. Undervisningsunderlag och stöd finns tillgängligt i kursens virtuella klassrum och på diskussionsforumet kursrummet. Som inlärningsstöd erbjuds även icke-obligatoriska övningsuppgifter med frågor hämtade från extentor. Dina svar skickas in och rättas av oss. Efter varje delföreläsning följer även ett självrättande kunskapsprov med flervalsfrågor.

EXAMINATION

Kursens examineras genom individuella inlämningsuppgifter motsvarande 9hp samt en avslutande salstentamen. För att skriva salstentamen måste samtliga inlämningsuppgifter vara godkända.

Betyg: På kursen används som betyg något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Anmäl dig här!

 
 
 

Information

Kursen ges som uppdragskurs, med finansiering av deltagarens arbetsgivare. I detta fall gäller inga specifika behörighetskrav. Platsgaranti.

Prisuppgifter och anmälan

Pris 19.000 kr exkl moms.

Kontakt

Lund University Commissioned Education, kimmo.wallenius@fsi.lu.se eller http://www.education.lu.se
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.