Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer, 30 hp

Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer, 30 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Kursen är en uppdragsutbildning med en teoretisk del (7,5 hp) och en praktisk del (22,5 hp). Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom urologisk vård. 

KURSINNEHÅLL

Den teoretiska kursen innehåller urinblåsans- och urinvägarnas anatomi och fysiologi, urinblåsecancerns patologi med stadieindelning, förlopp och behandlingsalternativ där de ytliga cancerstadierna fokuseras. Kursen innehåller också principer för endoskopi i urinvägarna, kommunikation, dokumentation, avgränsningar, patientundervisning och vetenskapligt tänkande.

Den praktiska delen, sk.verksamhetsförlagda utbildningen sker på hemma-kliniken och innehåller praktisk träning i att utföra cystoskopi under strukturerad handledning. Dessutom gruppvisa strukturerade diskussioner avseende praktiska vårdproblem med särskilt fokus på patientförståelse utifrån etiska och kulturella aspekter.

Kursupplägget förutsätter att hemma-kliniken har en handledare, specialistutbildad urolog. Kursledningen tillhandahåller instruktion och anvisningar till handledaren. Examination av den praktiska delen kan ske på hemma-kliniken om det finns en docentkompetent urolog. Det skall inte vara samma person som handledaren. Om kursledningen skall hjälpa till med examination tillkommer ersättning för denna.

INFORMATION

Vid färre deltagare än 20 kan kursen komma att ställas in. Max deltagarantal är 24. Kursanmälan är bindande.


Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än 2 veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet.
Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst. före eller i samband med kurstart.

Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag återfinns på: www.lu.se/villkoruppdragsutbildning

FÖRKUNSKAPSKRAV

Särskild behörighet
- Legitimerad sjuksköterska med minst 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande
- Yrkesverksamhet motsvarande två års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska inom urologisk vård

KURSUPPLÄGG

Kursen är nätbaserad med 3 kursträffar om 1 1/2 dag vardera. Kursträffarna kommer att hållas i Malmö, Huddinge och Jönköping.

KURSANSVARIG

Karins Stenzelius Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus

 

Förkunskaper

Se under rubrik förkunskapskrav.

Kursperiod

Vecka 5,  2019

Plats

Nätbaserad med tre kursträffar.

Antal deltagare

20 st

Sista anmälningsdag

15 oktober 2018.

Pris per deltagare

20.000 kr exkl moms. Tillkommer kostnad för resor och logi i samband med kursträffarna.

Kontakt

Vid frågor om innehåll:
Karin Stenzelius
karin.stenzelius@med.lu.se
 
Övriga frågor:
Camilla Björklund
 

Anmälan

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.