Oskyddade trafikanter

OSKYDDADE TRAFIKANTER


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Lunds universitet erbjuder påbyggnadsutbildningen oskyddade trafikanter för yrkesverksamma inom trafik- och samhällsplanering. Kursen är framtagen för att kompetensutveckla om gångtrafikanter och cyklisters behov och utmaningar i trafiken.

SYFTE

Utbildningens syfte är att förbättra kunskapen om gångtrafikanters och cyklisters behov i trafikplanerings- drift och underhållssammanhang. Kursdeltagare ges möjlighet att lära sig mer om metoder för att studera problemen, om principer för en attraktiv och säker trafikmiljö samt om åtgärder och utformning. 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig mot yrkesverksamma ingenjörer som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor såväl som Trafikverkets och kommunala trafik- och stadsplanerare och konsulter som önskar kompetensutvecklas i ämnet oskyddade trafikanter.

UPPLÄGG

Utbildningen omfattar tre delkurser, block, om tre dagar vardera. Undervisningen består av föreläsningar, övningar och studiebesök i Malmö och Köpenhamn samt två övningsuppgifter som löses hemmavid mellan vardera block. 

Block 1
Under block ett ges kursdeltagare kunskap om trafiksäkerhet allmänt och med fokus på cyklister och gångtrafikanter. Föreläsningsteman inkluderar bland annat trafiksäkerhetsproblemens omfattning nationellt och internationellt, metoder för att mäta trafiksäkerhet och utvärdera effekter av ts-åtgärder och teorier om olyckors uppkomst.

Block 2
Block två utbildar kursdeltagare allmänt om planering, planering för oskyddade trafikanter, planeringsprinciper från forskning och handböcker, goda exempel samt råd och riktlinjer. Föreläsningsteman inkluderar bland annat prognosverktyg, betydelsen av förplaneringsprinciper avseende gångtrafikanters och cyklisters krav och behov och studiebesök i Malmö och Köpenhamn.

Block 3
Block tre har fokus på åtgärder och styrmedel i trafikplanering. Föreläsningsämnen inkluderar bland annat hur en planerar för en hållbar och attraktiv stad, åtgärder och styrmedel för att öka gåendet och cyklandet och betydelsen av parkeringspolicy för bilister och cyklande. 

KURSANSVARIG

Kursen ges av insitutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola och avdelningen Trafik och väg. Kursansvariga är professor András Várhelyi och Docent Åse Svensson. Läs mer om Trafik och Väg här.

 

Plats

Undervisningen sker i Lund.

Pris per deltagare

24 900 kr exkl moms per person och betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår kursmaterial, studiebesök, lunch, välkomst- och avslutningsmiddag samt fika.

Information om kursintyg

Kursen är inte poänggivande. Vid deltagande i minst tre fjerdedelar av undervisningstillfällena erhåller deltagarna ett kursintyg.

Kontakt

Vid frågor om innehåll, vänligen kontakta:
András Várhelyi
Trafik och väg
andras.varhelyi@tft.lth.se
 
Vid övriga frågor:
Jessica Hansson
Projektledare
Lund University Commissioned Education
+46 46 222 73 27
jessica.hansson@education.lu.se

 

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.