Avancerad sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål, 7,5 hp

 

Universitetshuset fontän sommar

avancerad sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål, 7,5 HP (på distans)


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET | REGION SKÅNE 

Är du anställd inom hälso- och sjukvården hos Region Skåne med annat modersmål än svenska? Vill du fördjupa dina kunskaper i det verksamhetsnära språket?

Anmäl dig genom att klicka på knappen

KURSINNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Lunds universitet i samarbete med Region Skåne erbjuder en yrkesspråkutbildning i sjukvårdssvenska på distans. Fokus ligger på att fördjupa din förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation, uttal och hörförståelse. Utbildningen är praktisk och verklighetsnära och ger dig möjlighet att dels fördjupa dina kunskaper om journalskrivande, dels utveckla och fördjupa din förmåga att beskriva medicinska problem på ett sätt som är anpassat till patienten.

Utbildningen ges på kvartsfart online på kvällstid via Zoom, med 1 obligatorisk kvällslektion i veckan, samt med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Du behöver lägga cirka 10 timmar i veckan på studierna, lektionstiden inkluderat. 

UTBILDNINGENS MÅL

Utbildningen ges av Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Efter avslutad utbildning ska du mer fördjupat kunna:

  • använda terminologin inom svensk sjukvård
  • skriva journaler, remisser och intyg med korrekt språkbruk enligt svenska praxis
  • anpassa språket efter vårdsituation och samtalspartner såsom patienter, anhöriga och kollegor 
  • ge tydliga och patientanpassade beskrivningar av medicinska problem
  • genomföra presentationer och diskussioner på svenska inom ett givet medicinskt område

MÅLGRUPP

Patientnära hälso- och sjukvårdspersonal anställda inom Region Skåne med annat modersmål än svenska som vill fördjupa sina kunskaper i det verksamhetsnära språket. Presumtiva deltagare förväntas ha kunskaper i svenska motsvarande godkänt betyg i SVA3, C1 eller TISUS. Ej krav på ett legitimationsyrke i grunden men vid högt söktryck kan vi behöva prioritera personal med ett legitimationsyrke i urvalet.

Läs här om en tidigare deltagares erfarenhet av kursen! 

BEHÖRIGHET

  • Anställning inom hälso- och sjukvården hos Region Skåne med ett annat modersmål än svenska, alternativt anställd hos Region Skåne på väg mot svensk legitimation.
  • Krav på legitimationsyrke i grunden.
  • Kan uppvisa intyg på Svenska C1/SVA3/TISUS.

Din chef måste godkänna ditt deltagande i samband med din anmälan. Inför kursstarten kommer alla behöriga att bjudas in till ett språknivåtest i svenska och vars resultat avgör om du bör gå Avancerad sjukvårdssvenska eller Grundkurs i avancerad sjukvårdssvenska

Lunds universitet erbjuder i samarbete med Region Skåne 15-30 platser per kurs.

 ***Insatsen kommer endast att starta under förutsättning att tillräckligt många kandidater uppfyller kraven och att avtal mellan alla parter är på plats för att genomföra insatsen.***

Anmälan:
Du anmäler dig via anmälningsknappen ovan.
 
Startdatum:
Hösttermin 2024, 9 oktober.
 
Studietakt:
Kvartsfart (25%), cirka 10 timmar studier i veckan lektionstiden inkluderat.
 
Kurstillfällen:
1 obligatorisk kvällslektion/vecka i 14 veckor.
 
Format:
På distans via Zoom samt med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas.
 
Examination:
Skriftlig och muntlig sluttentamen.
 
Antal deltagare:
15-30 per kurs.

Kontaktinformation:
Florencia Aguilera, Projektkoordinator
Lund University Commissioned Education

svenska@education.lu.se

Region Skånes International Office
international.office@skane.se

 
 
 
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.