Intensivutbildning i sjukvårdssvenska för hälso- och sjukvårdspersonal 37,5hp (HT'24)

Universitetshuset med sommarblommar och sjukvård

INTENSIVUTBILDNING I SJUKVÅRDSSVENSKA FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL, 37,5 HP (på distans)


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET | REGION SKÅNE | ARBETSFÖRMEDLINGEN

Har du en utländsk examen som läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller tandläkare och vill förbättra dina kunskaper i svenska? Genom en intensivutbildning i sjukvårdssvenska är du ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård. 
Anmäl dig genom att klicka på knappen

Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet har i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en distansutbildning för dig med utländsk examen som planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård.

Syftet med utbildningen är att ge dig språkkunskaper i svenska motsvarande Svenska 3. Du får språkliga verktyg i svenska med fokus på patientkontakt, journalskrivande och sjukdomar samt skillnaden mellan vårdspråk och allmänspråk. Utbildningen genomsyras av träning i muntlig och skriftlig kommunikation, hör- och läsförståelse. Hela utbildningen ges på distans via Zoom samt med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. 

Utbildningen motsvarar 37,5 högskolepoäng och ger efter godkänt slutprov (TISUS) behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen ger alltså samma behörighet som motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux. 

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig med utländsk examen, som inte har fått svensk legitimation inom ditt vårdyrke. Observera att om du redan har SVA 3 är du inte behörig att söka.

För att bli antagen måste du uppfylla följande behörighetskrav:

  • Examen från ett land utanför Sverige, inom följande legitimationsyrken; läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller tandläkare.
  • Beslut från Socialstyrelsen om bifall av din utländska utbildning Socialstyrelsen - Få din utbildning granskad.
  • Kunskap i svenska ungefär motsvarande SVA 1.
  • Bosatt i Sverige.
  • Hög motivation och möjlighet att satsa mycket tid.

URVAL OCH ANTAGNING

Utbildningen är tillgänglig för alla i hela Sverige som är inskrivna och arbetssökande på Arbetsförmedlingen. För dig som bor i Skåne och som inte är inskriven på Arbetsförmedlingen finns även ett antal platser via Region Skåne.

Det är ofta fler som söker utbildningen än det finns tillgängliga platser. Då görs ett urval för att bestämma vilka som blir antagna. Urvalet görs av Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Lunds universitet.

Efter ansökningstiden kommer alla behöriga att bjudas in till ett muntligt och skriftligt antagningsprov i svenska via Zoom. 

För att ta del av insatser via Arbetsförmedlingen och Region Skåne kan vi behöva se uppehållstillstånd

*) Insatsen kommer endast att starta under förutsättningen att tillräckligt många kandidater uppfyller kraven och att avtal mellan alla parter är på plats för att genomföra insatsen.

**) Kursen är inte CSN-berättigad.

Anmälan:
Du anmäler dig via anmälningsknappen ovan.
 
Anmälan är öppen 5-25 augusti.
 
Start- och slutdatum:
Introduktionsvecka 11-15 november 2024
 
Kursstart från den 18 november 2024 till den 30 maj 2025
 
Studietakt:
Helfart (100%)
Obligatorisk undervisning varje dag

Plats:
Kursen ges på distans via Zoom samt med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas

Kontaktinformation:
Florencia Aguilera, Projektkoordinator
Lund University Commissioned Education

svenska@education.lu.se

Mikael Lövden
Arbetsförmedlingen Malmö 

mikael.lovden@arbetsformedlingen.se

Region Skånes International Office
international.office@skane.se

För mer information:
 
 
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.