Intensivutbildning i sjukvårdssvenska för hälso- och sjukvårdspersonal 37,5hp (HT'23)

Universitetshuset med sommarblommar och sjukvård

INTENSIVUTBILDNING I SJUKVÅRDSSVENSKA FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL, 37,5 HP (på distans)


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET | REGION SKÅNE | ARBETSFÖRMEDLINGEN

Har du en utländsk examen som läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller tandläkare och vill förbättra dina kunskaper i svenska? Genom en intensivutbildning i sjukvårdssvenska är du ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård. 
Anmäl dig genom att klicka på knappen

KURSINNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Idag är det brist på kvalificerad personal inom hälso- och sjukvård. Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet har därför i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en distansutbildning för dig med utländsk examen som planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård. 

Du får språkliga verktyg i svenska med fokus på patientkontakt, journalskrivande, sjukdomar och åkommor samt skillnaden mellan vårdspråk och allmänspråk. Utbildningen genomsyras av träning i muntlig och skriftlig kommunikation, hör- och läsförståelse. Hela utbildningen ges på distans via Zoom samt med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. 

Utbildningen motsvarar 37,5 hp och ger efter godkänt slutprov (TISUS) behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen ger alltså samma behörighet som motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.  

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig med utländsk examen, som inte har fått svensk legitimation inom ditt vårdyrke.

BEHÖRIGHET

För att bli antagen måste du uppfylla följande behörighetskrav:

  • Examen från ett land utanför Sverige, inom följande legitimationsyrken; läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller tandläkare.
  • Beslut från Socialstyrelsen om bifall av din utländska utbildning Socialstyrelsen - Få din utbildning granskad.
  • Kunskap i svenska ungefär motsvarande SVA 1.
  • Bosatt i Sverige.
  • Hög motivation och möjlighet att satsa mycket tid.

ANTAGNINGSPROCESS 

Lunds universitet erbjuder 60 platser i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

  • Region Skåne erbjuder platser till dig som bor i Skåne.
  • Arbetsförmedlingen erbjuder platser till dig som bor i hela Sverige och som är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Efter ansökningstiden kommer alla behöriga att bjudas in till ett muntligt och skriftligt antagningsprov i svenska via Zoom. 

För att ta del av insatser via Region Skåne och Arbetsförmedlingen kan vi behöva se uppehållstillstånd.

*) Insatsen kommer endast att starta under förutsättningen att tillräckligt många kandidater uppfyller kraven och att avtal mellan alla parter är på plats för att genomföra insatsen.

**) Kursen är inte CSN-berättigad.

Anmälan:
Du anmäler dig via anmälningsknappen ovan.
 
Anmälan är öppen 2-31 augusti
 
Start- och slutdatum:
Introduktionsvecka 6-10 november 2023
 
Kursstart från den 13 november 2023 till den 14 maj 2024
 
Studietakt:
Helfart (100%)
Obligatorisk undervisning varje dag

Plats:
Kursen ges på distans via Zoom samt med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas

Kontaktinformation:
Florencia Aguilera, Projektkoordinator
Lund University Commissioned Education

svenska@education.lu.se

Mikael Lövden
Arbetsförmedlingen Malmö 

mikael.lovden@arbetsformedlingen.se

Region Skånes International Office
international.office@skane.se

För mer information:
 
 
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.