Fortsättningskurs för familjeterapi vid ätstörning HT 2023

Bild på kursdeltagare

FÖRDJUPNINGSKURS I FAMILJETERAPI VID ÄTSTÖRNINGAR 15 HP


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET  

Familjeterapi är den evidensbaserade behandlingen för barn och ungdomar med ätstörningar. Denna utbildning avser att fördjupa kompetensen för de som arbetar med familjer där någon har en ätstörning. 

FÖRDJUPNING AV KOMPETENS I FAMILJETERAPI VID ÄTSTÖRNING

Vi avser att ge fördjupad kunskap om systemteori samt erfarenhet och färdighet i att arbeta med familjeterapi vid ätstörningar i sin kliniska vardag. Kursen kommer att ge deltagarna både en teoretisk förståelse och en praktisk erfarenhet. Stor vikt läggs på att bli förtrogen med aktuell forskning. Fördjupningskursen fokuserar på etiska dilemman relaterade till en grundläggande förståelse och en terapeutisk kompetens. Den huvudsakliga arbetsformen är en integration mellan teori och praktiska övningar.

 

KURSENS INNEHÅLL

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Den teoretiska utbildningen fördjupar teman i de familjeterapeutiska traditionerna. Familjeterapi är en praktisk och pragmatiskt inriktad behandlingsmetod, och utbildningen kommer därmed att ha fokus på konkreta övningar. De praktiska momenten bygger på att deltagarna har med sig egna fall. Utifrån dessa fall ges deltagarna en plattform för att arbeta med 

implementering och översättning av teori till praktik, och ges även möjlighet att öva på alternativa sätt att arbeta med familjeterapi i specifika fall.

Utöver de centrala familjeterapitraditionerna som kommer att avhandlas, så kommer även andra traditioner att ingå, som det idag pågår ett utvecklingsarbete kring. Vi kommer att gå genom aktuell forskning om olika familjeterapimodeller vid ätstörningar. 

KURSENS UPPLÄGG

Kursen består av föreläsningar, grupparbete, rollspel samt spegling av eget arbete med familjeterapi som deltagarna visar upp via videoinspelningar. Vi avser att ge deltagarna både en teoretisk förståelse och en praktisk erfarenhet av familjeterapi vid ätstörningar.

Utbildningen har tolv kursdagar, de första två tillfällena är tre dagar, då deltagarna skall ha med sig videoinspelning till den andra samlingen. Tredje samlingen är två dagar och den avslutande samlingen är fyra dagar. Vid den avslutande samlingen skall deltagarna presentera en ny videoinspelning som blir en del av examinationen.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med behandling av de som är drabbade av ätstörning och som har grundläggande kompetens i familjeterapi vid ätstörningar motsvarande grundkursen på 7,5 hp, och som vill fördjupa din kompetens i familjearbetet.

 

Sista datumet för anmälan är den 31 augusti. 

Anmälan: https://dinkurs.se

Kursperiod 

29 november till 1 december 2023

24 till 26 januari 2024

22-23 februari 2024

18-21 mars 2024

 
Plats
Lund.

Antal deltagare

Vid färre deltagare än 25 genomförs ej kursen.

Pris per deltagare

36 100 kr exkl moms.

Kontakt

Ulf Wallin, Leg familjeterapeut, dr med vet, överläkare Kompetens Centrum Ätstörningar - SYD i Lund, Psykiatri Skåne
070-220 25 40
Ulf.Wallin@skane.se
 
För intresseanmälan
Emma Tullberg, Lund University Commissioned Education
073-063-0327
 
 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.