Kardiovaskulära sjukdomar för specialiserade team ht 2022

Kardiovaskulära sjukdomar för specialiserade team


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs från Institutionen kliniska vetenskaper Lund, Medicinska fakulteten, om kardiovasklära sjukdomar för specialiserade team erbjuds dig som är

läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut. 

BAKGRUND

Många patienter som lider av hjärt-kärlsjuk­domar vänder sig till akutsjukvården, speciali­serade kliniker och primärvården. Runt 30 000 är i behov av specialistvård på sjukhus. Trots tillgång till fler diagnostiska undersökningar, strukturerad vård och medicinsk behandling saknas fortfarande förståelse för patofysiologi och hur kardiovaskulära sjukdomar startar med smygande förlopp och vaga symtom. Vi behöver en helhetsbild!

Programmet ”Kardiovaskulära sjukdomar för specialiserade team” är en uppdrags­utbildning med syftet att tillgodose behovet av interprofessionella team på arbetsplatsen. Utbildningen formas efter hur behovet ser ut på just er arbetsplats. Det är bevisat att medar­betare med bred och djup kunskap på specia­listnivå trivs tillsammans, vilket underlättar det ständiga arbetet med att ge bäst tänkbar vård. Läkare och sjuksköterskor ska lära tillsammans för ökad implementering av ny kunskap!

MÅLGRUPP

Läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Önskvärt är två personer med olika professioner från samma enhet/klinik.

KURSOMRÅDEN

Ateroskleros,- hur märker man det? Hur och vem ska behandlas?

Palliativ medicin- ett gott slut i samtycke

Diabetes- hur tidigt kommer kärlkomplikationerna?

När hjärtinfarkten redan är ett faktum- vad händer sen?

Hjärtsviktskarriären- en lång resa, vem följer patienten? Vad händer med vårdförloppen?

Blodproppar i cirkulationen- angiologi

Ny behandling av Stroke

Nytt inom läkemedel, lab. prover och diagnos med MRi, mm.

HÖJ DIN KOMPETENS GENOM ATT LÄRA DIG DET SENASTE OCH TILLSAMMANS! 

För anmälan och mer information:  https://dinkurs.se/79299
 
 
 

 

Kursperiod

9 november 2022-10 maj 2023, kvartsfart

Plats

Åkersberg Höör, kursstart 9-10 nov, resterande tillfällen Lund, se datum vid anmälan.

Antal deltagare

20 st

Sista anmälningsdag

19 september 2022

Pris per deltagare

29 900 SEK eklusive moms. Kostnader för lokaler, litteratur, resor, logi, förtäring (fika, lunch, kursmiddag) tillkommer

Kontakt

Vid frågor om innehåll:

Marie-Louise Edvinsson

Doktor i klinisk Medicin

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund Medicinska fakulteten

marie-louise.edvinsson@med.lu.se 

Ansökan, avtal och faktureringsfrågor: 

Camilla Björklund

Gruppchef/Senior affärsutvecklare
Lund University Commissioned Education  camilla.bjorklund@education.lu.se

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.