Intensivutbildning i sjukvårdssvenska för hälso- och sjukvårdspersonal 37,5hp (HT'22)

Universitetshuset med sommarblommar och sjukvård

INTENSIVUTBILDNING I SJUKVÅRDSSVENSKA FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL, 37,5 HP (på distans)


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET | REGION SKÅNE | ARBETSFÖRMEDLINGEN

Har du en utländsk examen som läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller tandläkare och vill förbättra dina kunskaper i svenska? Genom en intensivutbildning i sjukvårdssvenska är du ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård. 
Anmäl dig genom att klicka på knappen

Vänligen anmäl dig genom att klicka på knappen "Anmälan" ovan. 
 
 ***Insatsen kommer endast att starta under förutsättning att tillräckligt många kandidater uppfyller kraven och att avtal mellan alla parter är på plats för att genomföra insatsen.***

KURSINNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Idag är det brist på kvalificerad personal inom hälso- och sjukvård. Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet har därför i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en distansutbildning för dig med utländsk examen som planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård. 

Du får språkliga verktyg i svenska med fokus på patientkontakt, journalskrivande, sjukdomar och åkommor samt skillnaden mellan vårdspråk och allmänspråk. Utbildningen genomsyras av träning i muntlig och skriftlig kommunikation, hör- och läsförståelse. Hela utbildningen ges på distans via Zoom samt med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. 

Utbildningen motsvarar 37,5 hp och ger efter godkänt slutprov (TISUS) behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen ger alltså samma behörighet som motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.  

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig med utländsk utbildning som inte har fått svensk legitimation inom ditt vårdyrke, och som saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv.

BEHÖRIGHET
 

  • Examen inom relevant legitimationsyrke (läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska, tandläkare)
    från ett land utanför Sverige
  • Beslut från Socialstyrelsen om bifall av din utländska utbildning
  • Kunskap i svenska ungefär motsvarande SVA 1
  • Hög motivation och möjlighet att satsa mycket tid

REKRYTERING 

Upp till 60 deltagare rekryteras i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen. Region Skåne erbjuder platser till dig som bor i Skåne. Arbetsförmedlingen erbjuder platser till dig som bor i hela Sverige och som är inskriven på Arbetsförmedlingen.

För att ta del av insatser via Region Skåne eller Arbetsförmedlingen kan vi behöva se uppehållstillstånd.

Antagningsprov: Efter ansökningstiden kommer alla behöriga att bjudas in till ett antagningsprov i svenska. 

Digitalt infomöte för anmälda kandidater: 06 september 2022, kl. 13:00. Länk skickas till alla anmälda. 

 

Kursstart: 

Introduktionsvecka den 7-11 november 2022.

Kursen ges på helfart från den 14 nov 2022 till den 15 maj 2023.
 
Anmälningsperioden:
3-31 augusti 2022.

Plats:
Digitalt.

Kontaktinformation:
Florencia Aguilera, Projektkoordinator
Lund University Commissioned Education

svenska@education.lu.se

Linda Hagdahl
Arbetsförmedlingen Malmö 

linda.hagdahl@arbetsformedlingen.se 

Region Skånes International Office
international.office@skane.se

 
 
 
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.