Grundkurs i medicinsk rätt

grundkurs i medicinsk rätt, 15 HP 


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

På våra distanskurser i juridik får du mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med studierna genom ett väl utarbetat virtuellt klassrum där deltagare kan se föreläsningar, göra övningsuppgifter och diskutera kursen med kursens coacher och övriga deltagare. Disputerade lärare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansvarar för kursinnehållet som fokuserar på rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod relaterat till medicin. 

KURSENS UPPLÄGG

I kursen ingår fyra obligatoriska skriftliga prov och ett obligatoriskt seminarium som ges på distans och ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

FÖRKUNSKAPSKRAV - Inga formella intyg krävs

Det krävs förkunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskoleutbildning för att kunna tillgodogöra sig innehållet i en uppdragsutbildning, vare sig kursen är poänggivande eller inte.

Ett aktivt yrkesliv och livserfarenhet innebär ofta att dessa kunskaper förvärvats utan att det finns formella bevis för det. Det innebär att  inga betyg eller andra intyg på förkunskaper behövs  för att kunna antas till en uppdragsutbildning, även om kursen är poänggivande.

KURSENS INNEHÅLL

Kursen omfattar totalt 15 högskolepoäng. Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod. Därefter behandlas bland annat följande ämnesområden:

 • Patientens rättsliga ställning
 • Vårdgivarens skyldighet att tillhandahålla vård och behandling
 • Personalens skyldigheter
 • Patientens samtycke och självbestämmande
 • Tillsynen över hälso- och sjukvården
 • Psykiatrisk tvångsvård
 • Offentlighet och sekretess
 • Patientdatalagen
 • Smittskydd
 • Vård i livets slutskede
 • Organdonation och organtransplantation
 • Medicinsk rätt och arbetsrätt
 • Gränsöverskridande vård
 • Medicinsk rätt och mänskliga rättigheter
 • Genetiken och det mänskliga genomet
 • E-hälsa

Kursen består av följande delar:

 • Obligatoriska prov

I kursen ingår fyra obligatoriska skriftliga prov som omfattar 1 högskolepoäng vardera. Dessa görs på distans. Du får individuell feedback på dina svar. Du måste vara godkänd på dessa prov för att få delta i kursens avslutande tentamen.

 • Seminarium

Kursen innehåller ett obligatoriskt seminarium som kräver aktivt deltagande och ger 1 högskolepoäng. Seminariet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och du får samtidigt tillfälle att utbyta erfarenheter med de andra kursdeltagarna. Observera att seminariet äger rum på distans via vår videokonferensplattform. Du måste alltså ha tillgång till webbkamera och mikrofon för att kunna delta.

 • Examination

Skriftlig examination motsvarande 10 högskolepoäng sker i slutet av kursen och ges i Lund, Helsingborg och Stockholm. Betyg: På kursen används som betyg något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

 

Information

Kursen ges som uppdragskurs, med finansiering av deltagarens arbetsgivare. I detta fall gäller inga specifika behörighetskrav. Platsgaranti.

Kontakt

Juridiska fakultetens nätkurskontor
Har du frågor?
Telefon: 046 – 222 11 56

Prisuppgift

19 000 SEK exkl moms. Betalning sker mot faktura till din arbetsgivare.

För mer information och anmälan:

Juridik: Grundkurs i medicinsk rätt

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.