Företagsekonomi för lärare på gymnasiet 1-90 (90HP). Ingår i Lärarlyftet.

Bild på kvinna vid dator.

FÖRETAGSEKONOMI FÖR LÄRARE PÅ GYMNASIET, 90HP (1-90HP)Klicka här för att anmäla dig.


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET | INGÅR I LÄRARLYFTET

Välkommen till kurs i företagsekonomi hösten 2022!  
Kursen ges av företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och vänder sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i gymnasieskolan utan att vara ämnesbehörig.

MÅLGRUPP

Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig. Se mer information om behörighet på Skolverkets hemsida.
Huvudmannen måste godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Kursens 90 hp i företagsekonomi är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet. Kursen ges på halvfart med start i augusti 2022.

Undervisning sker på torsdag eftermiddagar.

Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter det egna schemat. Kursen består av föreläsningar, seminarier avseende såväl ämnesteori som ämnesdidaktik, handledning, öppna frågestunder och kontinuerlig möjlighet för kursdeltagarna att kontakta såväl varandra som lärare på kursen. Inom ramen för kursen används också en rad digitala verktyg såsom programvaror och databaser, likväl som olika typer av hårdvara.

DELKURSER

Delkurs 1-4: (30 hp)
Den första delkurserna börjar brett med empirisk och pedagogisk allmänorientering samt underliggande teoretiska begrepp och smalnar sedan av mot företagsekonomiska begrepp och modeller. 

Delkurs 5-10: (30 hp)
Följande sex delkurser består av fördjupade studier inom varje deldisciplin. 

Delkurs 11-13: (30 hp)
Den tredje terminen syftar till att knyta samman specifika kunskaper från de två föregående terminerna.  Strategiaspekter och långsiktiga avvägningar införs här som en ytterligare dimension i företagsekonomi. Därefter ägnas innehållet åt att förbereda ett utbildningsmaterial i form av ett "case", dvs en sammanhållen fallbeskrivning att använda i undervisningen i företagsekonomi. Den sista och avslutande delkursen består av ett "gesällprov" där deltagaren med utgångspunkt i nyss nämnda fallbeskrivning ska planera och genomföra undervisning och examination.

 

VALIDERING

Från och med VT 2015 har du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter från tidigare studier och yrkesverksamhet. Med validering menas kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs som du är antagen till. Tillgodoräknandet avser hel kurs eller del av kurs. Detta innebär att om du i praktiken anser att du redan har kunskaper eller färdigheter som beskrivs i lärandemålen kan du be att få dem utvärderade – validerade. På så sätt kan du tillgodoräkna dig ett visst antal högskolepoäng inom kursen och därmed läser du enbart resterande delarna. Om du inte får dina kunskaper validerade får du läsa hela kursen.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om validering får du efter att du har blivit antagen.

 

 

Anmäl dig här

Kurskod: LLYU86

Ordinarie sökperiod

15 mars - 19 april 2022. Vi tar även in sena anmälningar fram till kursstart. 

Start- och slutdatum

augusti 2022 - juni 2025.

Studietakt

Halvfart (50%).

Format

Distans. 

Kursbeskrivning

Klicka här för att komma till kursbeskrivningen.

Frågor om kursinnehåll

Ekonomihögskolan

Frågor om behörighet och urval

UHR Antagningsservice
Tlfn: 0771-550720

Frågor kring regelverk, statsbidrag och lärarlegitimation

Skolverkets upplysningstjänst
Tlfn: 08-52733200
 

Övriga frågor

Lund University Commissioned Education
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.