Lymfödembehandling

 

Bilder på Lund, människor och universitetshuset

Lymfödembehandling, 7,5 hpAnmäl dig genom att klicka på knappen.


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET


Bakgrunden till denna kurs är att det idag finns stort behov av utbildning i evidensbaserade metoder för behandling av patienter med lymfödem. Dessutom vill professionen öka kunskapen kring prevention och patientutbildning. Denna kurs är den första kursen i sitt slag med evidensbaserat upplägg och anordnas av Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet i samarbete med Cancerrehabiliteringen, Skånes universitetssjukhus och Regionalt cancercentrum syd. Målet är att regioner ska få grunden för att kunna etablera ett strukturerat behandlingsupplägg för patienter med cancerrelaterat lymfödem.

KURSENS SYFTE 

Syftet med kursen är att tillgodose behovet av fortbildning inom evidensbaserad lymfödembehandling, framförallt inom cancervården. Efter utbildningen ska deltagarna bl.a ha kunskap gällande diagnostik, prevention, behandling med utvärdering och uppföljning. Man kommer under utbildningens gång arbeta med ett förbättringsarbete som kommer att kunna implementeras på arbetsplatsen.
 

STUDIEFART 

Utbildningen ges på deltid och dagtid. 
 

MÅLGRUPP 

Utbildningen riktar sig i första hand till fysioterapeuter eftersom dagens behandling blir allt mer inriktad på träning samt att denna yrkesgruppen behandlar andra seneffekter av cancerbehandling. Andra legitimerade yrken kan också vara aktuella, beroende på erfarenhet inom området.
 

UNDERVISNING 

Olika arbetsformer används; individuellt arbete, föreläsningar, grupparbete och diagostik/manuella metoder. De sistnämnda sker framförallt i Lund vid de fysiska träffarna.  Kursen är till övervägande delen webbaserad med föreläsningar via lärplatt– form, samt träffar i Lund. 
Föreläsare är bl a läkare, fysioterapeuter, verksamma inom cancerrehabilitering. Examinationen sker fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp. Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna bedriva självstudier på hemorten och ta del av webb-föreläsningar. Kursen innebär en arbetsinsats på ca 8-10 timmar/vecka under kurstiden.

 

TRÄFFAR I LUND OCH SJÄLVSTUDJUER 

Gruppen träffas i Lund vid 3 tillfällen á två dagar. Vid självstudierna väljer deltagarna i samråd med arbetsgivare vilken dag som passar bäst, med undantag för e-möte. 

V7: självstudier 1 dag 
V11: 16-17 mars Lund 
V13: självstudier 1 dag 
V14: självstudier 2 dagar, varav 1 dag  e-möte V16: 20-21 april, Lund 
V18: självstudier 2 dagar 
V20: 18-19 maj, Lund.

 

KURSENS INNEHÅLL 

  • Anatomi och fysiologi samt patofysiologi 
  • Bedömning - mätmetoder och undersökning 
  • Behandling - utvärdering och uppföljning 
  • Prevention för riskgrupper 
  • Egenvård - patientutbildning 
  • Fysisk träning 
  • Psykosociala problem och livskvalité.

 

Kursanmälan är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50% av den totala kostnaden, vid avbeställning mindre än 2 veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före eller i samband med kursstart. Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Max antal är 23 deltagare.
 
Kursen delfinanserias genom bidrag från  medi Sweden AB, Juzo Scandinavia AB och Essity Hygiene and Health AB. 

Förkunskaper

 
• Leg fysioterapeut/sjukgymnast eller annan legitimerad yrkesgrupp som möter aktuell patientgrupp 
• Minst ett års yrkeserfarenhet inom cancer- område.
 

Till anmälan skall du bifoga följande handlingar: 

• Personbevis för studier (ej äldre än 3 månader) 
• Betygshandlingar som styrker särskild behörighet 
• Tjänstgöringsintyg från arbetsgivare

Pris per deltagare

Vid 18-20 deltagare: 15 500 SEK exkl. moms 
Vid 21-23 deltagare: 13 500 SEK exkl. moms.

 

Kontakt

Vid frågor om innehåll: 
Karin Johansson Leg.fysioterapeut, docent
karin.johansson@med.lu.se
Anne Lundwall  Leg. sjuksköterska, universitets- adjunkt anne.lundwall@med.lu.se
 
Vid övriga frågor:
 
Logga på Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.