Programmering i textbaserad miljö, 5HP


Bild på student vid dator och blomma.

INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING I TEXTBASERAD MILJÖ FÖR MATEMATIKLÄRARE ÅK 7-9, 5 hpKlicka på knappen för att anmäla dig.

 


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Våren 2023 erbjuds matematiklärare åk 7-9 grundläggande programmering på heldistans. Kursen erbjuder lärare kunskaper i datalogiskt tänkande och programmering samt verktyg för att använda kunskapen i den dagliga undervisningen utifrån gällande styrdokument i skolan. Kursen innehåller orientering och inspiration till programmeringens möjligheter inom ämnet matematik. Kursen är självklart helt utan avgifter.

INNEHÅLL

Deltagande lärare får kunskap om grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering samt verktyg för att arbeta med problemlösning med hjälp av programmering. Vidare ger kursen kunskap för att skapa och testa programkod samt läsning, förståelse, felsökning, test och förbättring av befintlig programkod. I kursen lär du dig bland annat att:
 
• kunna skapa enklare program i textbaserad miljö
• kunna läsa, förstå, felsöka, test och förbättra enklare program
• kunna utforma algoritmer för att lösa problem
• kunna identifiera moment i kurs- och ämnesplaner där programmering kan användas
• ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever.
 

MÅLGRUPP

Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10

UPPLÄGG

Kursen läses helt på distans med digitala träffar. Träffarna består av föreläsningar och workshops. Mellan träffarna sker distansundervisning med nätbaserade övningar och hemuppgifter både individuellt och kollegialt. Distansundervisningen sker på en digital lärplattform.

EXAMINATION

Examination sker genom skriftliga & muntliga redovisningar i videoformat, samt genom redovisningar av programmeringsuppgifter under kursens gång.

 

Förkunskaper

Deltagare ska vara anställda som lärare inom relevant ämne och årskursinriktning

Kursperiod

Februari 2023 - juni 2023

Plats

Kursen sker på kvällstid med digitala träffar och tillgång till digital plattform.

Antal deltagare

20

Sista anmälningsdag:

12 januari 2023

Kursen finansieras av Skolverket och är kostnadsfri för deltagaren.

Kontakt

Lovisa Nilsson
Projektkoordinator, Lund University Commissioned Education
lovisa.nilsson@education.lu.se
Logga Lund University Commissioned Education. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.