Komplementsystemet – biologisk funktion och klinisk diagnostik

KOMPLEMENTSYSTEMET – BIOLOGISK FUNKTION OCH KLINISK DIAGNOSTIK


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs  är arrangerad av Lillemor Skattum vid Institutionen för Laboratoriemedicin i Lund MIG, Lunds universitet och Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, Labmedicin Region Skåne.

INNEHÅLL

Denna kurs ger ett både fördjupat och brett perspektiv på komplementsystemet och riktar sig framför allt till ST-läkare och specialister i Klinisk immunologi och transfusionsmedicin men även läkare inom andra specialiteter där kunskap om komplementsystemet är viktig. Den är också lämplig för doktorander och forskare inom ämnet. Utvecklingen av diagnostik och behandling av komplementrelaterade sjukdomar har skett och sker i en ökande takt, framför allt under de senaste 5-10 åren. Detta medför ett stort behov av utbildning inom området både på ST-nivå och för specialistläkare. Avseende diagnostik är utbildning också aktuellt för biomedicinska analytiker. Det finns inga andra kurser med motsvarande innehåll tillgängliga i Norden, varför kursen för första gången kommer att hållas på engelska. Komplementrelaterade sjukdomar behandlas inom ett ökande antal specialiteter, t ex reumatologi, njurmedicin, infektionsmedicin, barn- och ungdomsmedicin, hud- och könssjukdomar, neurologi och allergologi.

MÅLGRUPP

ST-läkare och specialister i Klinisk immunologi och transfusionsmedicin men även läkare inom andra specialiteter där kunskap om komplementsystemet är viktig.Den är också lämplig för doktorander och forskare inom ämnet.

KURSMÅL

  • Deltagaren ska efter genomgången kurs förstå komplementsystemets funktion och uppbyggnad samt betydelse vid olika sjukdomar.

  • Deltagaren ska ha god förmåga att tolka resultat från komplementanalyser i relation till klinisk frågeställning/sjukdomsbild.

  • Deltagaren ska kunna bedöma indikation för komplementutredning vid olika sjukdomstillstånd.

UNDERVISNINGSFORM

Föreläsningar, seminarier med fallgenomgångar, handledda diskussioner i mindre och större grupp, studiebesök på kliniskt laboratorium med demonstration av analysmetoder, diagnostiskt prov. All undervisning kommer att ges på engelska. 

KURSAVGIFT

5750 SEK, ex moms. I kursavgiften ingår lunch alla dagar, fika fyra förmiddagar och tre eftermiddagar, kursmiddag en kväll och kursmaterial. Resa och boende ingår inte i kursavgiften, utan bekostas av deltagaren.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20200055).

Kursperiod

6-9 oktober 2020

Plats

Lund

Antal deltagare

Max: 35 deltagare

Pris per deltagare

5750 SEK exklusive moms

Kontakt (information och intresseanmälan)

Lillemor Skattum

Tfn: 046 173978

email:lillemor_melander.skattum@med.lu.se

 

 

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.