Träning som medicin, 7,5hp

TRäning som medicin 7,5 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs från Institutionen Hälsovetenskaper vänder sig till legitimerad sjukvårdspersonal som vill börja förskriva träning och fysisk aktivitet i preventivt syfte och som behandling.  Kursen syfte är att ge grundläggande träningsfysiologiska kunskaper, vilka ska ligga till grund för att som legitimerad kliniker börja skriva ut träning som medicin

Fysisk träning och fysisk aktivitets sjukdomsförebyggande och behandlande effekter har uppmärksammats mycket den senaste tiden. Den vetenskapliga evidensen för dess effektivitet blir bara starkare och befästs även för flera olika sjukdomstillstånd. Under våren 2017 kom en ny utgåva av ”FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling” ut. Men hur gör man i praktiken?

FÖR MER INFORMATION LÄS HÄR 

Kontaktperson

Ida Burguete Holmgren, Projektkoordinator på avdelningen för uppdragsutbildning

ida.burguete_holmgren@education.lu.se

 

 

 
 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.