Specific omvårdnad vid lung- och pleurasjukdomar, 7,5 hp

specifik omvårdnad vid lung- och pleurasjukdomar, 7,5 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Uppdragsutbildningen vänder sig till sjuksköterskor och fysioterapeut främst inom slutenvården som önskar erhålla fördjupad specialkompetens inom området lung- och pleurasjukdomar.

Efter avslutad kurs skall du som sjuksköterska, eller fysioterapeut kunna:

  • använda dina fördjupade kunskaper inom området lung och pleurasjukdomar samt identifiera och bedöma sjukdomsspecifika omvårdnadsproblem,
  • analysera, bedöma och hantera komplexa symtombilder vid akut andningssvikt relaterat till lungmedicinska sjukdomstillstånd,
  • bedöma, värdera och initiera åtgärd vid lungmedicinsk sjukdom innefattande tolkning och värdering av blodgasvärden, lungfunktionsvärden mätt med spirometri samt saturationsmätning,
  • hantera och värdera medicinska resultat vid thoraxdränagebehandling.

 

Skicka din anmälan senast den 30/11/2018 till:
Alexandra.Ronnangsgard@skane.se 

 

Arrangör

Lunds universitet och Region Skåne

Kursperiod

Januari 2019- Juni 2019 

Plats

Lund

Sista anmälningsdag

30 november 2018 

Pris per deltagare

Ca. 10 000 SEK (ej SUS-anställda)

Kontakt

alexandra.ronnangsgard@skane.se 
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.