Hållbarhet från ett Finansmarknadsperspektiv (Sustainability from a Financial Market Perspective)

HÅLLBARHET FRÅN ETT FINANSMARKNADSPERSPEKTIV


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Lunds universitet arbetar för att möta samhällets utmaningar inom allt från klimat, energi, miljö, infrastruktur och ekonomi och har en stark och bred forskning som grund. Konsumentkrav och producentansvar på till exempel miljö och hållbarhetsaspekter innebär att efterfrågan på nya hållbara lösningar, kompetenser och teknologier växer. Samhällsutmaningar har därför blivit en allt starkare drivkraft för nya lösningar, och därigenom också nya affärsmöjligheter.

VIKTEN AV SYSTEMATISKT HÅLLBARHETSARBETE

Det är drygt 30 år sedan den s.k. Bruntlandtrapporten ”Our Common Future” (UNWCED) publicerades med syftet att rikta fokus på det globala behovet för hållbar utveckling. Många berömvärda initiativ har lett till att det idag sker en allt snabbare omställning mot hållbar utveckling, och inte minst mot hållbart företagande. Denna omställning innebär stora utmaningar för våra organisationer och att utarbeta ett systematiskt hållbarhetsarbete har aldrig varit viktigare. Denna kurs ger Er förutsättningarna att möta dessa utmaningar och skapa ett effektivt och systematiskt hållbarhetsarbete.

OM KURSEN

Aktörerna på finansmarknaderna har i årtionden varit skeptiska mot organisationers hållbarhetsarbete. Inte minst eftersom de flesta organisationer har misslyckats med att förklara värderelevansen med sitt hållbarhetsarbete. På senare tid så har denna trend förändrats. Idag betraktas hållbarhetsarbetet mer som ett ”business case”, och därmed mer som en värdeskapande aktivitet. Denna kurs berör hållbarhet ur ett finansmarknadsperspektiv, där tidigare tvivel, trender och utmaningar är i fokus. Hur kan hållbarhetsprestation bedömas och inkluderas i företagsvärdering? Vad är hållbara finanser och gröna lån?

MÅLGRUPP

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor men även till dig som arbetar i företag och organisationer med intresse för hållbarhetsfrågor samt styrelseledamöter.

KURSANSVARIG

Huvudansvarig för kursen är Susanne Arvidsson, hållbarhetsforskare samt docent verksam vid Ekonomihögskolan. Susanne är inte bara en väletablerad forskare inom hållbarhetsområdet, hon har också långa och framgångsrika erfarenheter av att förvalta, samordna och organisera externa aktiviteter och forskningsprogram med högprofilerade intressenter både från akademin och samhället.

I november 2017 var hon värd för SUBREA konferensen där fokus var på utmaningar och framtida kunskaper inom hållbarhetsområdet (https://www.lusem.lu.se/calendar/conferences/sustainable-business-reporting-assurance) Hennes forskningsintressen inkluderar t.ex. cirkulär ekonomi; värdering, rapportering och bestyrkande av hållbarhetsinformation, hållbarhetsstyrning hållbarhetsriskhantering; Integration av hållbarhet i affärsmodeller samt företagskommunikation. Hon är initiativtagare och redaktör för boken Arvidsson, S. (kommande 2018) ”Challenges in Managing Sustainable Business – Reporting, Taxation, Ethics and Governance” på Palgrave Macmillan” innehållande 20 kapitel författade av internationella forskare inom hållbarhetsområdet.

 

Pris per deltagare

18 000 sek exklusive moms. I kurspriset ingår föreläsningar, fika, lunch och kursintyg.

Plats och tid

Kursen genomförs i Lund av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet under 3 dagar.

Utveckling av denna kurs sker i samarbete med kund, och det finns möjlighet att skräddarsy lösningar för enskilda företag.

För mer information om kursens utformning skicka en intresseanmälan eller kontakta Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning.

Kontakt

Jessica Hansson
jessica.hansson@education.lu.se
046 – 222 73 27

Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.