Programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare i gr 7-9

PROGRAMMERING MED ÄMNESDIDAKTISK INRIKTNING FÖR MATEMATIKLÄRARE ÅK 7-9, 7,5 hp


UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Hösten 2019 erbjuds matematiklärare åk 7-9 grundläggande programmering. Kursen kan kommunanpassas. Kontakta oss om ni är intresserade av en kurs specifikt för lärare i er kommun.
Kursen erbjuder lärare kunskaper i datalogiskt tänkande och programmering samt verktyg för att
använda kunskapen i den dagliga undervisningen utifrån gällande styrdokument i skolan. Kursen
innehåller orientering och inspiration till programmeringens möjligheter inom ämnet matematik. 

INNEHÅLL

Deltagande lärare får kunskap om grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering samt verktyg för att
arbeta med problemlösning med hjälp av programmering. Vidare ger kursen kunskap för att skapa och testa
programkod samt läsning, förståelse, felsökning, test och förbättring av befintlig programkod. I kursen ingår bland annat:
• Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering
• Problemlösning med hjälp av programmering
• Läsa, förstå och bearbeta ny och befintligt programkod
• Kunskap om verktyg för programmering
• Orientering i programmerings möjligheter gällande matematiks innehåll och pedagogik
• Programmering utan dator
• Orientering i relevanta hjälpmedel och plattformar som kan användas i klassrummet.

MÅLGRUPP

Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10

UPPLÄGG

Kursen läses på distans med fysiska träffar. Träffarna består av föreläsningar och workshops. Mellan träffarna sker
distansundervisning med nätbaserade övningar och hemuppgifter både individuellt och kollegialt.
Distansundervisningen sker på en digital lärplattform.

EXAMINATION

Examination sker genom skriftliga & muntliga redovisningar i videoformat, samt genom redovisningar av programmeringsuppgifter under kursens gång.

 

Förkunskaper

Deltagare ska vara anställda som lärare inom relevant ämne och årskursinriktning

Kursperiod

Augusti 2019 - Januari 2020

Plats

Kursen sker på digitalplattformar med närträffar

Antal deltagare

30-60

Sista anmälningsdag

Kursen är kommunanpassad. Vi planerar detaljer tillsammans med Er kommun. Har du frågor eller intresse så kontakta oss gärna.

Pris per deltagare

Kursen finansieras av Skolverket. Kostnad för litteratur tillkommer.

Kontakt

Pelle Kronhamn
Projektledare
Telefon: 046-222 07 51
pelle.kronhamn@education.lu.se
Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma. Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att kontakta oss för mer information! Tfn 046-222 0707 eller info@education.lu.se Lund University Commissioned Education, Box 117, 221 00 Lund.